top of page

    דבר  הזכרונים

         מערכת  "זכרונים"

שולחת תנחומיה צערה והשתתפות בצערו של

אלעד  נחום                 על פטירת אימו ז"ל

 מוזמנים ליצור איתנו קשר:

 כתובתנו לכל עניין ודבר

 zichronim@gmail.com

 חפשו אותנו ב'פייסבוק'

 התושבים גברו על הון-שלטון

ההחלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, לא לאפשר שינוי ייעוד הקרקע, בצוק המערבי של זכרון-יעקב, מתיירות ומלונאות למגורים, מסמלת ניצחון חשוב וסמלי במאבקם של התושבים נגד מה שהצטייר במשך שנים כקשרי 'הון שלטון'.

מי שביקש להרוויח משינוי הייעוד של הקרקע ולהקים עליה יחידות-דיור, זכה במשך תקופה ארוכה לרוח-גבית מהמועצה-המקומית הקודמת, אבל בסופו של דבר, הצדק-הציבורי ניצח והתושבים רשאים לחגוג את ניצחונם.

מעבר לכך ראוי להתייחס בתשומת-לב גדולה לקביעתה של הוועדה הארצית אשר לא הותירה ספקות וקיבלה את גירסת התושבים ולפיה המועצה-המקומית הציגה בפני מקבלי ההחלטות ומשרד-התיירות מצגי-שווא בכל הקשור לתוכניות שאמורות היו להתממש בשטח!

הסיפור הזה עבר איכשהו מתחת לרדאר הציבורי והמשפטי כי מדובר בקביעה חמורה מאוד ולפיה נוצר הרושם לפיו למועצה-המקומית הקודמת היה עניין להטעות את המשרד הממשלתי ואת הוועדות השונות.

לא בטוח שמישהו יטריח עצמו לבדוק לעומק את הסיפור הזה, אבל הוא ראוי לייחסות רצינית כאשר מישהו דיבר בקול-רם על התנהלות שקופה ותקינה של המועצה היוצאת!

הסיפור הזה קשור גם לעניין חמור אחר: מתברר כי המועצה המקומית הקודמת חרגה במיליוני ש"ח במימון הקמת קרית-החינוך הדתית-לאומית החדשה. עד כדי כך הייתה החריגה גדולה (יש אומרים שמדובר ב-11 מיליון ש"ח!) שהמועצה החדשה נאלצה השבוע לאשר נטילת הלוואה מהבנקים להשלמת מימון הפרויקט הזה.

אבל אז גם נשאלו השאלות הקשות, שטרם ניתן להן מענה: מי אישר את החריגה הכספית הזאת? על סמך מה היא בוצעה? האם הובאה החריגה לאישור מליאת המועצה?

גם בסיפור הזה, סביר להניח שאיש מהגורמים הממונים, לא יטרח לפשפש ולבדוק וחבל.

לכאורה אין קשר בין הדברים, אבל מתחת לפני השטח הוא קיים ועוד איך: הצגת מצגי-שווא בפני מקבלי החלטות בניסיון להביא לשינוי ייעוד קרקע וביצוע חריגה כספית גדולה, הנתונה בסימן שאלה, מלמדים שוב על דרכה הקלוקלת של המועצה המקומית היוצאת ועל 'הערכים' על-פיהם פעלה.

עכשיו צריך רק לקוות כי המועצה החדשה תלמד משגיאות חמורות אלה ותממש את הבטחת נבחריה לניהול תקין, חוקי ושקוף של דרכיה ומעשיה.

       דוד  בר-יוסף

"כרמים" מקבלת הזמנות לכתיבה ועריכה של ספרי-משפחה וספרי-הנצחה.

ל"כרמים" ניסיון רב שנים בתחום הכתיבה והעריכה.

"כרמים" תסייע לכם להנציח תולדות משפחתכם למען הדורות הבאים.

  פגישת עבודה ניתן להזמין בדוא"ל:

 DAVID_KRAMIM@WALLA.CO.Il

 ראה כתבה על 'סיפורי חתונה'

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page