top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'לבטל מנויי מפעל-הפיס'!


מאות אנשים כבר הודיעו באחרונה ל'מפעל הפיס' על ביטול המנויים שלהם במחאה על השתתפות המפעל במימון סרט על פועלה של עו"ד לאה צמל.

עו"ד לאה צמל נודעה כמי שמייצגת אסירים-ביטחוניים ומחבלים פלשתינים, כאשר הגדירה אותם 'לוחמים חמושים' והגנה עליהם שנים ארוכות בבתי-המשפט וייצגה אותם בפני וועדות-השחרורים.

מפעל הפיס העביר 150 אש"ח ליוצרי הסרט שהופק על דמותה ופועלה של 'פרקליטת המחבלים' והדבר עורר זעם רב בקרב הציבור בכלל ובמיוחד אצל המשפחות השכולות, אליהם הצטרף במחאה גם ארגון 'בצלמו'.

ביטול מנויי 'מפעל הפיס' כבר גרם נזק למפעל, שבינתיים מסרב לבקשה לבטל את התמיכה בסרט, בטענה כי הוועדה שאישרה זאת 'אינה בודקת תכנים'.

אנחנו קוראים להצטרף לצעד המתבקש ולבטל כל מנוי של 'מפעל הפיס' עד אשר יחזור בו המפעל מתמיכתו הכספית בסרט אודות עורכת-הדין 'של המחבלים' לאה צמל.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page