top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

' אני מבין את המחבלים שבאים לרצוח יהודים!'


מסתבר שמחלת-נפש, פוגעת פעמים רבות ביותר מבן משפחה אחד. אחרת קשה להסביר את ההתבטאות החולנית של אלון גרבוז מנהל 'סינמטק ת"א', ברדיו 'גלי ישראל' בראיון לשרון גל.

מדובר באחיו של יאיר גרבוז, מי שנודע בזמנו לשמצה בעקבות דבריו על 'מנשקי המזוזות והקמעות' והפגין בורות וגזענות בכל הקשור למסורת המקובלת על מיליוני ישראלים. הפעם הרחיק אחיו האומלל אלון גרבוז לכת, כאשר דיבר עם שרון גל על אודות פעילותה של עורכת-הדין שונאת-ישראל לאה צמל, מי שהגנה בחירוף נפש בבתי-המשפט על הגרועים שבמחבלים המרצחים. אלון גרבוז העלה על נס את פעילותה של האשה החולה במחלת השנאה-העצמית והטעים כי היא ' צדיקה בסדום ועושה עבודה חשובה' ואחר כך הוסיף ואמר: " אני מבין לגמרי את המחבלים הנלחמים בכיבוש, לא אגיד שמחבל המגיע לירושלים לרצוח יהודים זה לגיטימי, אבל אני יכול להבין את המחבלים שהגיעו למצב בו הם פועלים".

הניסיון מלמד שאין תרופה למחלה האנושה של שנאת היהודים ואלון גרבוז הוכיח כי נדבק בה ממש כמו אחיו יאיר גרבוז.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page