top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כך מתנהל שוד מימון-המפלגות


הנה עוד שיטה לשדוד בה את הקופה-הציבורית במסגרת החוק ולצחוק כל הדרך לבנק:

לקראת הבחירות הבאות יפעילו שוב חברי-הכנסת את המנגנון המשומן אותו חוקקו בציניות אופיינית והעניקו לשוד הזה את השם 'מימון מפלגות'. על-פי השיטה מותר להם להמשיך לשדוד כספי-ציבור למען מטרה נעלה שתאפשר להם לעבוד על העדר-הישראלי ולהיבחר לכנסת.

כיצד פועלת שיטת 'שוד מימון המפלגות'?

למפלגה שחברה בכנסת ה-21 מגיעה על-פי השיטה הזאת מקדמה למימון הבחירות וזאת לפי מספר הח"כים המכהנים בכנסת. מדובר בחישוב של מספר חברי-הכנסת כפול 70% מיחידת מימון-המפלגות ששווה 1,348,400 ש"ח!. אם המפלגה לא מצליחה להיבחר לכנסת, היא צריכה להחזיר את הכסף שקיבלה, למרות שלא ברור כיצד, באילו תנאים והאם מדובר בסכום כולו או בחלק ממנו 'אחרי קיזוז הוצאות'.

אם המפלגה מצליחה 'לעבוד על העדר הישראלי' ולהיבחר לכנסת, המימון מחושב בהתאם למספר הממוצע של חברי-הכנסת ה-21 וה-22 כפול יחידת מימון-המפלגות.

אם חלילה יש צורך בהשלמת הסכום שניתן כמקדמה, יועבר הכסף ממשרד-האוצר ליושב-ראש הכנסת וממנו לחשבון המפלגה.

מי שאינו חבר-כנסת, יכול לקבל את המקדמה על חשבון מימון-המפלגות בתמורה לערבות בנקאית.

אם מפלגה קיבלה רק 1% מקולות הבוחרים, היא זכאית לקבל למימון-הבחירות יחידה אחת, גם אם לא נכנסה לכנסת.

הנה כי כן, עוד שיטה 'חוקית' לעשוק את הקופה הציבורית ולשדוד אותה בחסות האדישות של 'העדר הישראלי'.

ואתם עוד רוצים לבחור שוב לכנסת?!

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page