top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

חברי-הכנסת ממשיכים לשדוד את הקופה-הציבורית!


חברי-הכנסת ממשיכים לשדוד את הקופה-הציבורית על חשבון משלמי המסים בישראל ועושים זאת כהרגלם, מבלי להתבייש בכך.

49 חברי-כנסת חדשים, שנבחרו בבחירות האחרונות ועמהם עוד 3 חברי-כנסת 'חוזרים,' שלא עבדו אפילו יום אחד, יקבלו 5 משכורות חודשיות בסך 44 אש"ח כל אחד ובעלות מצטברת של 220 אש"ח על חשבון הציבור!

מדובר ב-24 חכ"ים מ'כחול-לבן', 11 'מהליכוד', 3 מאיחוד מפלגות-הימין, 3 מרע"מ-תע"ל, 2 'מהעבודה', 2 מ'יהדות התורה', 1 מחד"ש-תע"ל, 1 מש"ס ואליהם יש לצרף את חברי-הכנסת 'החוזרים' סער, יעלון וטופורובסקי.

גם 71 חברי-כנסת וותיקים המכהנים ברצף מהכנסת ה-20, מאז דצמבר 2018, לא עבדו מיום פיזור הכנסת אף לא יום אחד וימשיכו בבטלה שלהם על חשבון הציבור עד אחרי הבחירות הבאות אבל יקבלו 9 משכורות-חודשיות בעלות של 396 אש"ח!.

אם לא די בשוד-המאורגן הזה, הרי יו"ר הכנסת, יושבי-ראש הוועדות השונות וסגני יו"ר הכנסת, יקבלו 'בונוס' של 1500 ש"ח עבור ניהול וועדות שכלל לא התקיימו.

חברי-כנסת שלא יחזרו בסוף ספטמבר לכנסת הבאה, יקבלו 'דמי הסתגלות' בגובה שבין 3-6 משכורות חודשיות ובעלות של 132-240 אש"ח גם זאת על חשבון הציבור.

חברי-הכנסת יכולים אגב להמשיך לשמור גם על רכבי 'הליסינג' שברשותם עד אחרי הבחירות הבאות וגם ללון חינם אין כסף בבתי-מלון בירושלים, בימים בהם נפגשים חברי הכנסת במשכן 'נבחרי העם'.

אנחנו קוראים שוב ושוב להחרים את הבחירות לכנסת ומטיפים לכך משום ש'ששודדי-העם' אינם ראויים לקולות הבוחרים והסיפור הזה מדגיש זאת שוב, משום שאין להם שום עניין בגורלו של העם, אותו עדר-ישראלי שהם נהנים כל-כך לסחוט ולשדוד!.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page