top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'אסור להשתתף ביום-עיון של קהילת בית-אל!'


הרב צפניה דרורי, ראש ישיבת-ההסדר בקריית-שמונה, יושב-ראש האגודה להתנדבות ואב בית-הדין לגיור בצפון, הוציא הנחייה חד-משמעית האוסרת על השתתפות ביום-עיון שאורגן מטעם הקהילה הגרמנית-נוצרית 'בית אל' בזיכרון-יעקב.

הנחייתו של הרב צפניה דרורי באה בעקבות שאלות שהופנו אליו, אם מותר להשתתף ביום-העיון וזאת בעקבות הזמנה שהופצה על-ידי המנהל לחינוך התיישבותי במשרד-החינוך, ליטול חלק ביום עיון לראשי ישיבות וראשי אולפנות בקהילה הנוצרית 'בית-אל' במושבה. המוזמנים אמורים היו להשתתף בהרצאה על הקהילה הנוצרית ובסיור למידה בבית-הספר הטכנולוגי של 'בית-אל' בהדרכת המנהל.

בתגובה לשאלה שהופנתה אליו אסר הרב צפניה דרורי להשתתף באירוע ובין היתר כתב בדברי תשובתו:

"קבלתי הזמנה ליום השתלמות של משרד-החינוך בקהילת 'בית-אל' בזיכרון-יעקב והופתעתי מקביעת הכינוס במרכז הנוצרי של אמה ברגר. אמנם המיוחד בדבריה היא העובדה שקמה מדינת-ישראל והנה מתגשמת הבטחת השם, הרי זה אומר שהבטחת ה' התגלתה בתקומת מדינתנו ובזאת כולנו מאמינים, ההבדל בין מה שאנו מאמינים לבינם, שהם מאמינים שאלוהותו של ישו מתגלה בתקומת ישראל וזאת הוכחה לצדקת הנצרות והרי זו כפירה הברורה ביותר באלוקי ישראל".

עוד הוסיף והטעים הרב צפניה דרורי, לאחר שאסר על משרד-החינוך להשתתף ביום-העיון עם הקהילה הגרמנית-נוצרית כי " הנצרות כופרת בתורה כולה ובחובת קיום מצוותיה ומבחינה זו לא השתנה מאומה. כל כינוס של החינוך בישראל,רק מאמץ דרך זו ומבלבל לבבות רכים ופשוטים והפכם לקרבן של המיסיון הנוצרי, לפיכך אסור למשרד-החינוך להשתתף בפעילות לעידוד הכרת הנצרות ומוסדותיה".

משרד-החינוך הגיב על הפרשה וטען כי " מדובר בפעילות שהוגדרה כבחירה בלבד למי שמעוניין. מכל מקום הפעילות עסקה רק בתרומה של העדה הנוצרית בישראל לחברה הישראלית ולא יועדה ולא עסקה בנושאים בעלי זיקה דתית".

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page