top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מגרשים-פרטיים מוזנחים ועזובים


בחלקים גדולים בזיכרון-יעקב מצויים מגרשים-פרטיים מוזנחים ועזובים, בהם צומחת עשבייה גבוהה המהווה מקום מקלט לנחשים ועקרבים וגם משמשת מקור מסוכן לדליקות. במגרשים אחרים יש מצבורי גרוטאות ואשפה עד שלא פעם מתקבל הרושם כאילו מדובר בחלק ממחנה-הפליטים 'ג'בלייה'.

יש שיטענו כי מאחר שמדובר במגרשים בבעלות פרטית, אין סמכות לאיש להתערב בנעשה בהם, שהרי הם נכס-פרטי לכל דבר ועל כן מנועים גורמים חיצוניים לעשות משהו לשינוי המצב.

אז זהו שלא. מתברר כי למועצה-המקומית סמכות מלאה לדרוש מבעל מגרש פרטי לנקות את שטחו, לנקש עשבים, לסלק גרוטאות ולהפוך את המגרש-הפרטי לשטח שלא יסכן את הציבור או יכער את המרחב שסביבו. בדרך-כלל מקבל בעל המגרש מכתב התראה מהמועצה-המקומית ובו דרישה 'לעשות סדר' במגרש בתוך זמן קצוב ובמידה ששום פעולה לא מתבצעת בכיוון זה, דואגת המועצה לנקות את המגרש הפרטי ושולחת לבעלים שלו את החשבון.

מרבית המגרשים הפרטיים המוזנחים בהם מדובר, מצויים דווקא בשכונות הוותיקות של המושבה כמו למשל ברחובות תרע"ב, הגדוד-העברי והברושים, קרן-היסוד ומקומות נוספים שאינם בתחומי השכונות החדשות. יש גם מקרים בהם בעלי המגרשים הללו מתגוררים בחו"ל, או שכבר הלכו לעולם כך שקשה לאתר את יורשיהם.

בכל מקרה, חובה על המועצה-המקומית לטפל במפגע זה למרות שמדובר במגרשים פרטיים והגיע הזמן שתעשה זאת.

ועדיין לא אמרנו מילה על מגרשים-ציבוריים מוזנחים ומסוכנים בבעלות המועצה, כמו למשל 'חורשת לנגה' המועדת לדליקה גדולה.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page