top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

השקר הגלוי של גיוס 'חרדים'


'חוק הגיוס' של 'החרדים' היה לכאורה הגורם שעמד מאחורי המאבק שגרר את ישראל לבחירות נוספות אבל לאמתו של דבר מדובר בהסחת-דעת ובשקר גלוי ומוסכם.

מרבית החרדים לא רוצים כלל להתגייס לצה"ל למרות שמדובר, במקרה הטוב, בגיוס מוסכם של כשלושת-אלפים חרדים בלבד וגם זאת בתנאים מפליגים.

החרדים ובראשם 'הפלג הירושלמי' כלל לא מכירים בסמכותה של המדינה לגייס אותם לצבא ובכך הם מנצלים עד תום את החטא-הקדמון של דוד בן-גוריון שהעניק להם מעמד מיוחד בחברה הישראלית. מתוך כך אין החרדים רואים בחובת-הגיוס החוקית משהו שמחייב אותם והם רואים במדינה 'פרה חולבת' שחובה לנצל אותה ולסחוט ממנה כספים ותקציבים, שמקורם בציבור הרחב שמרביתו משרת בצה"ל ויוצא לשירות-מילואים.

הפתרון לכך פשוט ונמצא מתחת-לאף למרות שבמציאות הפוליטית, אין איש שיאמץ אותו מפחד שמא יפסיד את תמיכת החרדים: מי שלא רוצה, או מסרב להתגייס, שיישאר בבית ולא ישתתף במאמץ הלאומי להגן על ביתו ומשפחתו. אבל אז לא יהא זכאי לקבל מהמדינה כספים, קצבאות ומימון ל'כוללים', 'ישיבות' ומוסדות-חינוך וגם לא דמי ביטוח-לאומי ומכאן שייאלץ גם לצאת לעבודה לפרנסתו ויפסיק להיות נטל על החברה כולה!.

אגב אותם דברים אמורים לגבי המגזר-הערבי: אין צורך שערבים יתגייסו לצה"ל, אבל בהחלט ראוי שכל בן-18 מהמגזר יעניק 3 שנים של 'עבודה למען הציבור' במקום שירות בצבא ויעבוד בבתי-חולים, בתי-אבות ומקומות ציבוריים הזקוקים לידיים עובדות. מי שיסרב לעשות זאת, לא יוכל למשל ללמוד באוניברסיטה או לקבל קצבאות מהביטוח-הלאומי והבחירה תמשיך להיות בידיו.

הפתרון הזה לגבי חרדים וערבים כאחד, פשוט להפליא אבל עדיין לא נולד הפוליטיקאי האמיץ שינסה להנחיל אותו וכך נמשיך להיות 'פרה חולבת' למשתמטים חרדים ולנצלנים ערבים ועל כך כבר נאמר כי כל אחד מקבל בדיוק את מה שמגיע לו!

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page