top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ל"ג בעומר ציוני...


השבוע חל ל"ג בעומר וזאת הזדמנות נאותה להתייחס דווקא לקשר הציוני של החג הלוהט הזה.

התנועה-הציונית אימצה את ל"ג בעומר ואת דמותו של שמעון בר-כוכבא, מנהיג המרד ברומאים, שסימל את האנטי-תיזה ליהודי הגלותי ואת המאבק הלאומי לעצמאות מדינית, למרות כישלונו.

ל"ג בעומר היה בוורשה ליום התנועות הציוניות ובנוסף ראוי לזכור כי בשנת 1941 הוקם הפלמ"ח בל"ג בעומר ובאותו מועד ניתנה בשנת 1948 הפקודה להקמת צה"ל.

אגב, מנהג השימוש בחץ-וקשת בל"ג בעומר, בסימן 'ללמד בני יהודה קשת', אומץ במקביל למאמינים ברבי שמעון בר-יוחאי משום שהקשת מסמלת בצורתה הקמורה את הקשת בשמיים, שלא נראתה בימיו של הרשב"י, שכן זכותו וקדושתו הגנו על ישראל.

#זכרונים #דפיכרמים #זיכרוןיעקב

bottom of page