top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

יש מידה חדשה לקילוגרם!


הלשכה הבינלאומית למידות ומשקלות על-יד פריז, הודיעה כי נכנסה לתוקף החלטה לפיה, חל שינוי בשיטת מדידת הקילוגרם הידוע ובכך בוטל נוהג המדידה שנהוג היה במשך 130 השנים האחרונות.

מעתה יימדד הקילוגרם לפי עוצמת הזרם החשמלי הנדרשת על-מנת לייצר כוח-נכדי באלקטרומגנט השקול לה ולא לפי משקולת הנמצאת מאז שנת 1889 במקום שמור סמוך לפריז.

לפני 130 שנה אוחסן גליל עשוי מתכות פלטינה ואירידיום בלשכה הבינלאומית למידות ומשקלות, שם ננעל היטב בנעילה משולשת, אולם בשנת 2007 גילו מומחים כי הגליל איבד 50 מיקרוגרמים ממסתו, כמות השווה לגרגיר חול.

במשך שנים ניסו מדענים למצוא חלופה לשיטת המדידה המוכרת והידועה של הקילוגרם המקובל עד שנמצאה דרך לחבר בין זרם למשקל ומכאן יכולים היו המדענים להגדיר את הקילוגרם במונחים של עוצמת הזרם הנדרשת כדי להרים חפץ.

אם הידיעה המרעישה הזאת מדאיגה אתכם, אפשר להירגע, כי שיטת המדידה החדשה לא תשפיע על חיינו וקילוגרם עגבניות ימשיך להיות קילוגרם עגבניות ורק מחירו עלול לעלות...

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב #זכרוניםעמדתהזכרונים

bottom of page