top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

תגובת המועצה על 'מסיבת יום-ההולדת' ב'חיטה'


בתגובה לפרסום על אודות קיום מסיבת יום-הולדת פרטית בבית-ספר 'החיטה' התקבלה תגובת המועצה-המקומית בזו הלשון:

"המועצה-המקומית זיכרון-יעקב רואה בחומרה רבה את השימוש במבני ציבור לצרכים פרטיים וזאת ללא אישור או ידיעת הגורמים הרלוונטיים במועצה.

המועצה תפעל על-פי הנהלים ובאמצעים משמעתיים כלפי המעורבים בדבר.

בבירור שנעשה עם מנהלת בית-הספר היא התנצלה על המקרה.

הנחיות ברורות יצאו למנהלי בתי-הספר על-מנת למנוע הישנות של המקרה".

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page