top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

1 מיליון ש"ח לכל חבר-אגד!


מזל טוב! חברי אגד זכו לקראת יום-העצמאות בפרס מכובד, כאשר כל אחד מהם צפוי לקבל סכום של 1 מיליון ש"ח.

מאחורי הפרס הזה עומדת ההחלטה לפיה תהפוך אגד מתאגיד לחברה ומכאן שתוכל למכור מניותיה למשקיעים שונים או אפילו למשקיע בודד.

בהתאם להסכם שנחתם עם המדינה, תפעל החברה בשלב הראשון עד שנת 2029 וכל חבר אגד מבין 1300 החברים, יזכה לקבל כאמור 1 מיליון ש"ח כפיצוי.

אגד נוסדה כקואופרטיב ב-1 בינואר 1933 ועד מהרה הפכה להיות מונופול, שהחזיק באופן בלעדי את מרבית שירותי התחבורה-הציבורית בארץ. נכון לשנת 2018 היו בידי אגד 35% בלבד משרותים אלה כאשר העסיק 6500 עובדים והסיע 2950 אוטובוסים.

עכשיו הגיע הפרק הזה לסיומו במחיר של 1 מיליון ש"ח לכל חבר אגד.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page