top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ביזיון ישיבות-המליאה


מאז הבחירות האחרונות למועצה-המקומית זיכרון-יעקב, התקיים כבר מספר לא מבוטל של ישיבות-מליאה 'רגילות' וגם 'שלא מן המניין'. המכנה המשותף למרבית ישיבות המליאה של נבחרי-הציבור במושבה, אינו רק ברמה הרדודה של 'הדיונים' הנערכים במהלך הישיבות, אלא בעיקר בהתנהגות חלק מהיושבים סביב שולחן המליאה, אשר מזכירה יציע של אוהדים חמומי-מוח במגרש כדורגל.

מאחר שהישיבות מצולמות ומשודרות 'און-ליין', מאפשר הדבר למי שטורח לצפות בהן להתרשם, לא רק מן האווירה הטעונה ורוויית-היצרים ומ'הדם החם' שזורם בין המשתתפים, אלא גם מחילופי עלבונות, גידופים, איומים ולשון-ביבים, שאינה ראויה למי שמחשיבים עצמם נבחרי-ציבור מכובדים.

גם הישיבה האחרונה שהתקיימה השבוע ביום שלישי, לא נפלה 'מרמתה' מקודמותיה, כאשר סגן ראש-המועצה מאיר ואנונו וחבר המועצה אלי אבוטבול, החליפו ביניהם מהלומות מילוליות חריפות בצעקות מחרישות אוזניים, על רקע וויכוחי-סרק קטנוניים, בדבר הזמן העומד לרשותו של כל דובר.

מאחר שנוצר רושם כי בישיבות הללו 'אין בעל בית' וכל מי שצורח ומחרף בקול גדול יותר, מתגבר כביכול על יריבו, מצטיירת תמונה קשה ומאוד לא מכובדת, בלשון המעטה.

הצרה היא שהמחזות האלה עתידים לחזור על עצמם, ואף ביתר שאת במשך יותר מ-4 השנים הבאות, ונראה שפשוט אין מי שיעצור את הביזיון הזה וחבל.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page