top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

לבטל הופעת ח"כ שאשא-ביטון ב'תיכון המושבה'!


חברת-הכנסת יפעת שאשא-ביטון הוזמנה להופיע ב'ערב חינוך' בבית-הספר 'תיכון המושבה' ולכאורה מדובר בצעד חינוכי-דמוקרטי לגיטימי.

אלא שהתברר כי מאחורי ההזמנה הזאת נחשפה בעיה, אותה גילה חבר המועצה-המקומית מאיר ליאני שגם פרסם את הדבר ברשתות-החברתיות.

על-פי מאיר ליאני לא יתכן להזמין את ח"כ שאשא-ביטון, שהיא מועמדת מטעם רשימת 'כולנו' בבחירות לכנסת, כאשר מדובר ב-2 באפריל, כשבוע לפני יום הבחירות.

מאיר ליאני הציג את הוראות-הקבע של משרד-החינוך, בפרק 0012 ולפי סעיף 3.2.4. נכתב כי חל איסור להזמין נבחרי-ציבור או מועמדים לבתי-הספר עד 21 יום לפני הבחירות ומכאן שהזמנתה של ח"כ שאשא-ביטון ל'תיכון המושבה' עומדת בסתירה להוראה מפורשת של משרד-החינוך.

מאיר ליאני סיפר שפנה בעניין זה לראש המועצה זיו דשא ולמנהלת מחלקת-החינוך ד"ר מרים פנאיון , בדרישה לבטל את הופעת חברת-הכנסת בבית-הספר, אולם עד פרסום ידיעה זאת, טרם נענה.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page