top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

להשבית את המושבה במחאה על תכנית-המתאר!


השבוע התקיימה פגישה ראשונה בין המועצה-המקומית לבין הצוות-המשפטי שאמור לייצג אותה מול הוועדה-המחוזית לתכנון ובנייה, במאמץ למנוע העברת 'תכנית המתאר' הדרקונית של זיכרון-יעקב.

המועצה-המקומית הקציבה סכום כספי למימון המאבק המשפטי ויתכן כי תידרש לכספים נוספים בהמשך, אבל בניגוד להמולה הציבורית, בה השתתפה המועצה בכל הקשור למאבק-הציבורי נגד הקמת אסדת-הגז (מאבק שממילא היה אבוד) הרי בעניין תכנית-המתאר היא בוחרת לעת עתה לנקוט שקט מוחלט ומוטעה.

צריך להבין כי בנוסף לכל הצרות המקומיות המצויות בתכנית-המתאר, הצליחה הוועדה-המחוזית לבודד מתוכה את הקמת שכונת 'זכרונה' ולכך משמעות גורלית על כל הצד המזרחי של המושבה, שהרי מדובר בעצם ביצירת חומת-בטון רבת-קומות, שתקיף את כל המושבה מצד מזרח ותחבר בין 'פארק היין', נווה-שרת', 'חלומות זיכרון' ומתחם 'זכרונה'!

הסיוט האורבני הזה עתיד לא רק להיות חומת מגדלי-מגורים אלא להשפיע באופן ניכר על כל מרכז המושבה וגם על הצד המערבי שלה ולהוביל את זיכרון-יעקב בצעדי ענק להפוך להיות 'עיר קטנה', ממש כפי שהצהירו מתכנני תכנית-המתאר.

השקט בו בוחרת המועצה-המקומית לנהל את המאבק נגד תכנית-המתאר, סופו שיעלה לנו ביוקר רב, משום שכאשר תתעורר אולי המועצה לגייס את כל התושבים למלחמת-חורמה בתכנית הזאת, היא תגלה שאיחרה את המועד!.

אז כדאי שמישהו במועצה-המקומית יתעורר ויחליט כי אין זמן להשתעשע באיסטרטגייה-שקטה, אלא לצאת כבר עכשיו למאבק בו יהיו שותפים כל התושבים ואף להביא להשבתת המושבה כולה!.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page