top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מי ישלם על 'תכנית ההתייעלות'?


השבוע אישרה סוף-סוף מליאת המועצה-המקומית את התקציב לשנת 2019 והוא עומד על סכום של יותר מ-165 מיליון ש"ח. ההצבעה הוכרעה על חודו של קול אבל אחרי שהתפוגג העשן מעל חדר-הישיבות והתברר כי יש תקציב מאושר, התעוררו הנבחרים לגלות כי זיכרון-יעקב נתונה במשבר כספי עמוק הרבה יותר בעיקר משום שהיא מצויה בתוך סד של 'תכנית התייעלות' שנכפתה עליה על-ידי משרד-הפנים.

לא מדובר בחדשה מרעישה, שהרי התכנית ידועה הייתה לקברניטי המועצה זה זמן רב, אבל במנותק מהתקציב השנתי שאושר השבוע, מן הראוי להזכיר כי מישהו אמור לשלם עבור 'תכנית ההתייעלות' ולממן אותה.

הציבור המקומי עתיד לעשות זאת באמצעות שלושה מסלולים מקבילים, שהניחה המועצה לפתחו: הראשון שבהם נמצא כמובן בהעלאה של מסי-הארנונה בשיעור של 4% לכל התושבים, השני מגולם בהכנסות הצפויות מ'סקר הנכסים' שמתכננת המועצה והשלישי מסתתר מאחורי הקיצוץ בהוצאות במערכת-החינוך.

צריך לזכור כי העמידה ב'תכנית ההתייעלות' , שכפה משרד-הפנים נוכח הגרעון המצטבר של המועצה, מהווה תנאי בל יעבור לקבלת הלוואה באישור משרד-הפנים. כל הסיפור הזה מסתכם בסכום של כ-12 מיליון ש"ח ומי שישלם אותו כך או אחרת, הם תושבי המושבה!.

לכך צריך להוסיף בשלב הזה סכום ראשוני של כ-50 אלף ש"ח למימון המאבק נגד תכנית-המתאר, כאשר לכולם ברור שמדובר רק ביריית פתיחה וכי עלות המאבק תגיע לסכומים גבוהים הרבה יותר ועוד לא אמרנו דבר על הרעיון ההזוי להוסיף כספים למאבק האבוד והמיותר נגד אסדות-הגז!.

בשורה התחתונה אפשר אולי לברך על אישור התקציב לשנת 2019 , אבל ראוי לזכור כי במקביל מתנהלת מערכת מאיימת של הוצאות כספיות, שיעלו למשלם המסים המקומי עוד הרבה כסף.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page