top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מי יציל את הרכס-המערבי?


במעמקי תכנית-המתאר החדשה של זיכרון-יעקב, מסתתרת עובדה שמשום מה נעלמה מקברניטי המועצות-המקומיות ולפיה עלולה זיכרון-יעקב לעמוד בפני תביעת ענק ולהידרש לשלם מיליוני ש"ח פיצויים.

מדובר בגוש-11321 חלקה-3 ובגוש-11278 חלקות-38 ו-48, שטח המשתרע על פני כ-65 דונמים.

השטח הזה הופקע על-ידי המועצה המקומית, אי-שם בשנת 1966 והוא נמצא על הרכס-המערבי של ההר, מאזור שלמרגלות מלון 'עלמא' ועד מורדות הגבעה לכיוון גבעת-עדן.

ההפקעה בוצעה בזמנו במטרה מוצהרת להקים על השטח הזה מבני-ציבור שונים, אולם מאז ועד היום, לא הוקם שם אף לא מבנה אחד.

תכנית-המתאר החדשה של זיכרון-יעקב, קבעה כי כל השטח הזה ישנה את ייעודו ויהיה 'שטח ירוק' אלא שמאחורי הבשורה הזאת מסתתרת מלכודת-דבש.

הסיבה לכך נעוצה בחוק, הקובע כי אם שטח שהופקע ולא נוצל כפי שהוגדרה סיבת ההפקעה, הוא יוחזר לבעלים בצירוף פיצויים וזאת בהתאם למה שכבר נקבע ביותר מבג"צ אחד כ'שיהוי לא סביר'.

השטח המדובר לא נוצל מעולם ולכן שינויי הייעוד שלו, לא רק שלא אפשרי ללא הסכמת הבעלים אלא שיוצר צורך לשלם פיצויים בהתאם לסעיף-197 לחוק.

העוסקים בתכנית-המתאר יודעים להצביע על סכומים של עשרות מיליוני שקלים-חדשים שישולמו למנהל מקרקעי-ישראל במקרה של תביעה ואין למועצה-המקומית שום סיכוי לעמוד בתביעה כמו גם בתשלום.

עכשיו צריך לראות אם המועצה תצליח למנוע הפקדת תכנית-המתאר בוועדה-המחוזית, שאם לא כן, צפויה זיכרון-יעקב לפשוט את הרגל!.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page