top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

למי אפשר בכלל להאמין?


כבר הצגנו עד כה סיבות למכביר להישאר ב-9 באפריל בבית ולא להשתתף במערכת הבחירות לכנסת הבאה והפעם ננסה לעשות זאת באמצעות שאלון קצר לבוחר הממוצע, ללא הבדל השקפה-פוליטית:

* האם תאמין למי שיבטיח להקים סוף-סוף עוד בתי-חולים בארץ?

* האם תאמין למי שיבטיח להעלות את שכר-עבדות-המינימום?

*האם תאמין למי שיבטיח להשוות קצבת הנכים לשכר-המינימום?

*האם תאמין למי שיבטיח לצמצם הפער בין עניים לעשירים?

*האם תאמין למי שיבטיח להוציא מיליון ילדים מתחת לקו-העוני?

*האם תאמין למי שיבטיח להעביר לניצולי-השואה ששרדו כספים המגיעים להם?

*האם תאמין למי שיבטיח להקטין מספר התלמידים בכיתות?

*האם תאמין למי שיבטיח להפסיק הקצבות מיוחדות ל'חרדים'?

*האם תאמין למי שיבטיח לאסור על ח"כ ערבים להכפיש את המדינה בכנסת?

*האם תאמין למי שיבטיח להפסיק העסקה במוסדות האקדמיה של מרצים הפועלים נגד המדינה?

*האם תאמין למי שיבטיח להפסיק מימון הצגות, סרטים ו'אומנים' המכפישים את ישראל הודות לכספי הציבור?

*האם תאמין למי שיבטיח להעמיד-לדין כל מוסד או ארגון הפועל להדרת-נשים?

*האם תאמין למי שיבטיח להשוות שכר-עבודה של נשים לגברים?

אם מרבית התשובות שלך לשאלון הזה חיוביות, אתה מוזמן להצטרף לעדר הישראלי ולהשתתף בבחירות הקרובות.

אם מרבית התשובות שלך לשאלון הזה שליליות, אתה מוזמן להישאר אתנו בבית ב-9 באפריל!

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page