top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ב-9 באפריל נשארים בבית!


עכשיו כשכבר ברור כי הבחירות יתקיימו ב-9 באפריל 2019, אנחנו חוזרים וקוראים שוב, כפי שעשינו במהלך השנים האחרונות, להחרים את הבחירות לכנסת!.

הפעם אנו קוראים לציבור ביתר שאת להישאר בבית ב-9 באפריל 2019 ולא להשתתף בבחירות לכנסת ובכך להביע התנגדות, רתיעה, סלידה, מכל המתרחש בבית-המחוקקים הישראלי אשר מתנהל על-ידי 120 'נבחרים' ציניקנים הדואגים אך ורק לעצמם ומדרדרים את החברה הישראלית לתהומות עמוקים.

* אסור לבחור בכנסת שחבריה קובעים לעצמם את שכרם הגבוה ואת העלייה הקבועה בהכנסתם.

*אסור להמשיך לאפשר לחברי-הכנסת 'לעבוד' כ-6 חודשים בלבד בשנה תמורת שכר מלא.

*אסור לאפשר לחברי-כנסת להמשיך לקבל על חשבון הציבור הוצאות כספיות נדיבות בשם שקרים מוסכמים.

*אסור לאפשר לכנסת לאפשר במה לאויבי המדינה המזדהים עם מי שרוצים לחסל אותה בשם 'חופש הביטוי'.

*אסור לאפשר לכנסת לאפשר לחוגים חרדים להמשיך לסחוט את הקופה הציבורית מבלי לשלם תמורה.

*אסור לאפשר למי שהורשע בפלילים ואף ישב בכלא לשמש חבר-כנסת ושר.

*אסור לכנסת לאפשר למי שעבר על חוקי התכנון-והבנייה להיות חבר-כנסת ושר.

*אסור לאפשר לכנסת להנציח את הפער הגדל והולך בין עשירים לעניים.

*אסור לאפשר לכנסת להמשיך לפגוע בקשישים, נכים ואוכלוסיות חלשות כאילו חיו במדינה זרה.

*אסור לאפשר לכנסת להמשיך להפלות נשים עובדות בשכר ובקידום רק בגלל שהן נשים.

*אסור לאפשר לכנסת לאפשר לזרועותיה למחול למי שגנב מיליוני שקלים מהקופה הציבורית בטענות שקריות.

* לחברי-הכנסת אין סמכות מוסרית וערכית לחוקק חוקים משום שאינם עומדים בתנאים הנדרשים מאנשים ישרים.

הרשימה הקצרה הזאת מהווה רק חלק מהסיבות שצריכות לגרום לכולנו להישאר ב-9 באפריל 2019 בבית ומי שבכל זאת ישתתף בבחירות הקרובות, עליו לדעת כי הוא מנציח את המצב בו נמצאת מדינת-ישראל.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page