top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אלימות נגד נשים: הפתרון נמצא בבית!


שלוש נשים אמיצות הצליחו בתוך שבוע ימים לארגן הפגנות מחאה בכל רחבי הארץ ולהוציא אלפי נשים לרחובות להפגנות מחאה נגד אלימות כלפי נשים ובכלל זה בזיכרון-יעקב. הסיפור הזה תפס כותרות ראשיות בכל אמצעי התקשורת, אף שחלקן נבלע במבצע נגד המנהרות בצפון-הארץ, אבל הוכיח כי למחצית מהאוכלוסייה בישראל יש פוטנציאל עצום ולא מנוצל להציב בראש סדר-היום את כאבן.

אחרי שהתפוגגה המהומה הגדולה, אפשר היה לבחון בצורה מפוכחת יותר את העובדות. מעבר לרצח מתועב וחסר כל הצדקה של 24 נשים השנה, מצויה אלימות מתמשכת ו'שקטה', נגד אלפי נשים מתוך ביתן. חלק גדול מהנרצחות מצאו את מותן מידי קרובי משפחה או בני-זוג, שלא לדבר על מקרים של רצח במגזר-הערבי על רקע 'כבוד המשפחה'. הנתונים האלה מצביעים באופן מובהק על כך שהמקור והפתרון לאלימות נגד נשים, היה ונותר בתוך הבית ומכאן קיימת ציפייה לכל אשה מאוימת להזעיק מיד עולם ומלואו להגנתה לפני שיהיה מאוחר.

נשים היו עד לא מכבר סוג של אזרחיות סוג-ב,' גם במגזרים מסוימים בישראל. במקומות אלה אין הבדל בין איראן, ערב-הסעודית וישראל, במיוחד משום ש'אין כניסה' לרשויות החוק, הפיקוח והרווחה לזירות הללו.

נשים בישראל מקופחות בכל דבר ועניין, בלי שום קשר לאלימות נגדן. יכול להיות שהמחאה הציבורית האחרונה, תעיר את הכוח העצום שבידי הנשים להכרה בשוויון מלא לגברים ורק אז אפשר יהא לקדם גם את המאבק נגד האלימות. מאחר שאין אפשרות להציב שוטר על-יד כל אשה, נמצא לפחות חלק מהפתרון בידי הנשים עצמן: להתארגן למאבק חסרת פשרות להשגת שוויון זכויות מלא, בשכר, במעמד, בתפקידים ובכל תחום אחר בחיים ואז תרד רמת האלימות נגדן.

ההפגנות המבורכות של השבוע האחרון, יכולות להניב את הצעדים הבאים, כמו למשל השבתת בתי-הספר וכל מקומות העבודה בהם עובדות נשים, עד השגת הזכויות והשוויון הנדרשים. בואו נראה איך תתפקד המדינה בלי נשים עובדות במשך שבוע ימים!.

הפתרון לאלימות נגד נשים, מצוי כמובן בחינוך, אבל זהו מסע ממושך שאינו מניב תוצאות-אמת מהירות ולכן הפתרון נמצא כאמור בבית: על הנשים להשיג בכוח את הזכויות ואת השוויון המגיע להן וזאת תהא התשובה הנצחת לאלימות נגדן עד שהחינוך יעשה אולי את שלו.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page