top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מזל טוב- הושבעה המועצה החדשה!


בשעה טובה ומוצלחת, לאחר מערכת בחירות סוערת וטעונה, הושבעה אמש המועצה-המקומית החדשה בראשותו של זיו דשא.

ישיבת המליאה החלה באווירה חגיגית, עד שהפכה להיות טעונה ומתוחה. תחילה ברך ראש המועצה הנבחר זיו דשא את כל הנבחרים והמתמודדים והטעים כי " זהו אקורד סיום למערכת בחירות בהשתתפות 70% מציבור הבוחרים. אני ראש המועצה של כולם, בלב פתוח ונפש חפצה ל-5 השנים הבאות ויש לנו אחריות משותפת לפעול למען הציבור ולטובת המושבה." זיו דשא עמד על עיקרי הנושאים בהם מתכוונת המועצה לטפל ואחריו ברכה שרה שושן, מנהלת-הבחירות מטעם משרד-הפנים והציגה את חלוקת המנדטים בין הרשימות וציינה כי התוצאות הרשמיות יתפרסמו ברשומות בימים הקרובים.

השלב החגיגי של הישיבה, עבר לפרידה מחברי-מועצה שלא נבחרו וזכו לקבל מזיו דשא מלים חמות, תעודה ושי צנוע: איציק בלה,ריביק שני, אפרים צוק, מישה בלומנפלד, מאיר אזוט, דוד סברדלוב, יפעת ישי. כמו כן ציין ראש המועצה את תרומתו של הרב מימון אוחיון ז"ל שהיה חבר-המועצה והלך לבית-עולמו בשלהי הקדנציה הקודמת ומאחר שמישהו שכח להזמין את חבר המועצה אבנר שבתאי, הוא יוזמן לישיבה הבאה.

כלחברי המועצה החדשה הקריאו בזה אחר זה את נוסח שבועת-האמונים (' אני נשבע אמונים למדינת ישראל ומתחייב למלא באמונה את שליחותי במועצה') ואז עברה הישיבה לסדר-היום, שהיה הרבה פחות חגיגי.

הנושא הראשון היה אישור מינויו של מאיר ואנונו לתפקיד מ"מ ראש-המועצה וסגן ראש-המועצה ב-70% דרגת-שכר ומרגע זה החל העימות המתמשך בין אלי אבוטבול לבין זיו דשא כשמאיר ואנונו נמצא במרכז המטרה.

אבוטבול מתח ביקורת חריפה על עצם המינוי של ואנונו ועל ההוצאה הכספית הכרוכה בכך וניצל את הדקות המתמשכות שעמדו לרשותו כדי למקד את הדברים גם בנושא אסדות-הגז. בדבריו הטעים אבוטבול כי לא ראוי היה שראש-המועצה לא נכח בישיבה חשובה שהתקיימה בנושא הזה וכי מן הראוי היה שהנושא הראשון בישיבת המליאה, יהיה נושא המאבק בגז ולא מינוי סגן ראש-מועצה.

צילה רשף תמכה בעמדתו של אבוטבול וגם מאיר ליאני הביע הסתייגות מהסכם-השכר עם ואנונו בעוד יהודה ברונר קרא להתגייס להמשך המאבק נגד אסדות-הגז ולהקצות לכך תקציב ראוי.

בסופו של וויכוח עצבני נערכה הצבעה על מינוי ואנונו ושכרו. בעד הצביעו:זיו דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז ייגר, אריה פולק, יהודה ברנס ויהודה ברונר. נגד הצביעו: אלי אבוטבול, איילי קרן,צילה רשף ומאיר ליאני. נמנעו: פנינה סלומון וצחי ברוך. ההצעה אושרה ברוב של 7 לעומת 4 ו-2 נמנעים.

סביב שולחן המועצה החדשה תפסו את מקומם לראשונה מספר חברים חדשים ובהם יהודה ברונר, איילי קרן, מאיר ליאני, משכית לאופר, בועז יגר ויהודה ברנס.

יכול להיות שחברי המועצה החדשים טעמו לראשונה את מה שעתיד להתרחש בהמשך הקדנציה הזאת, אבל יש להניח כי נוכח הישיבה הראשונה, ברור גם להם כי ההמשך מבטיח להיות מרתק.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page