top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

זיכרון-יעקב מציגה: 'חלם' זה כאן!


הנה סיפור המאפיין במידה רבה את מערכת היחסים הקלוקלת שבין השלטון-המקומי, הוועדה לתכנון ובנייה ומשטרת-ישראל, לבין 'האזרח הקטן'.

תושב זיכרון-יעקב המתגורר בשכונת 'מול היקב', גילה יום אחד כי שכניו עוסקים בעבודות שיפוץ בביתם. עד מהרה התברר כי מדובר בין השאר, בביצוע חפירות וחשיפת יסודות והאיש כבר חש כאילו ביתו מתנדנד ומאיים להזדעזע, נוכח הקרקע שהחלה 'לרקוד' תחת רגליו. מאחר שניסה ללא הצלחה להסב את תשומת לב השכנים, שמא אורבת סכנה לבתים הסמוכים ולא נענה, מיהר לפנות למחלקת-ההנדסה של המועצה-המקומית, לספר להם על חששותיו ועל המתרחש צמוד לביתו וביקש שמי מהם יבוא ולבחון בעין-מקצועית את המתחולל.

הוא נענה בנימוס רב כי המועצה-המקומית אינה מטפלת באירועים מסוג זה והיפנו אותו לוועדה המקומית לתכנון-ובנייה.

האיש אץ למשרדי הוועדה, שטח שם את פרטי האירוע וביקש מי מהפקחים לבוא לבדוק מה בדיוק מתרחש מתחת לרגליו הרועדות, אבל שם השיבו לו בנימוס, כי הוועדה לא מטפלת ב'סכסוכי-שכנים' והמליצו לו להגיש תלונה במשטרה.

חיש קל הגיע האיש המודאג למשטרת זיכרון-יעקב והגיש תלונה רשמית על המתרחש בחצרו, מתוך תקווה ששוטר כלשהו ימצא לנכון לבוא לבחון את זירת-הפורענות.

אלא שנכונה לו הפתעה: המשטרה גילתה יעילות מדהימה ותוך פחות מיומיים ממועד הגשת התלונה, קיבל האיש מענה על התלונה שהגיש וממנו למד לדעת כי המשטרה החליטה לא לפתוח תיק בעניינו מאחר שאין ראיות פליליות למעשה המיוחס לשכנים!.

שלוש הרשויות הללו העדיפו לא לבדוק ולא לטפל, במה שנראה היה בעיני התושב המקומי כמצב מסוכן ביותר וגלגלו את הסיפור ביניהן, כאילו מדובר במטרד המפריע להם בביצוע תפקידיהם המרובים.

אם חלילה היה קורס הבית בו מתגורר האיש וחלילה וחס, מישהו היה נפגע כתוצאה מכך, מן הסתם הייתה מתעוררת שערורייה-רבתי ויתכן כי מישהו היה אפילו משלם על כך ביוקר. אבל במדינת-ישראל, הנשלטת על-ידי פקידונים המנהלים כאן את 'חלם', אין עם מי לדבר.

הלקח הנלמד מהסיפור הזה, לכל מי שעלול בעתיד להיקלע למצב דומה, לא לתלות תקוות-שווא ברשויות, אלא למהר ולרוץ לבית-המשפט בחדרה או בחיפה ובשלב הראשון, להוציא צו הפסקת-בנייה! אז ורק אז, יש סיכוי שמישהו יטרח לבוא לברר אם אכן יש בסיס לסכנה הגלומה בעבודות השיפוצים.

שיהיה לבאים בתור (ויהיו כאלה) בהצלחה!

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page