top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

החודש לפני 70 שנה: המפקד הראשון בארץ!


ב-8 בנובמבר 1948 נערך בישראל 'מפקד האוכלוסייה' הראשון בתולדותיה. המפקד הוכן על-ידי 'הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה', שהוקמה רק 4 חודשים קודם לכן וזאת לקראת הבחירות הראשונות בישראל ובמטרה לאפשר רישום מסודר ומדויק, שיאפשר הנפקת תעודות-זהות לכלל התושבים.

בשלב הראשון של ההתארגנות לקראת ביצוע המפקד, נשלחו מכתבים לכל בית-אב בארץ ובהם 20 שאלות בדבר שמות המתגוררים בבתים, תאריכי-הלידה שלהם, משלח-היד של הבוגרים, שפת-הדיבור במשפחה, ידיעת קרוא-וכתוב, השתייכות דתית ועוד.

לקראת יום-המפקד הוכרז על הטלת עוצר-כללי במדינה משעה 17.00 ועד חצות-הלילה ו-14 אלף איש הוקצו למשימה ופקדו 600 נקודות יישוב ובכללם כפרים וישובים ערביים.

יום לפני המפקד נמסר לתושבי תל-אביב כי יוטל 'משטר האפלה' על העיר, אבל ההוראה בוטלה בשל מחסור בפנסים לפוקדים.

החל משעה 17.00 פקדו עשרות אלפי מתנדבים, לבושים 'בגדי-חג ושבת' כל בית בישראל, בדקו את השאלונים שהועברו מבעוד מועד, החתימו כל ראש-משפחה על נכונות הפרטים ולאחר שאספו את הטפסים, ואת תמונות-הפספורט של הבוגרים במשפחה, העניקו הפוקדים מספר תעודת-זהות לכל אחד.

בסופו של יום נימנו 873,000 אזרחים בני כל הדתות בישראל הצעירה, מהם 712,800 יהודים.

המידע באדיבות אתר 'נוסטלגייה און-ליין.

#זכרונים #דפיכרמים #זיכרוןיעקב

bottom of page