top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אובדן כוח החרטאה!


כאשר התברר כי כוח מיוחד של צה"ל פעל במבצע עלום בעומק רצועת-עזה, נראה היה כי סוף-סוף החליט מישהו לשנות את הדיסקט ולהלום בכנופיות המחבלים מתחת לחגורה, אבל אז הסתבך העניין ועלה בחייו של סא"ל-מ', גיבור-ישראל בלי מירכאות.

אחר-כך הופגז דרום הארץ במאות רקטות ומאות אלפי אנשים וילדים, נכנסו למקומות מוגנים ועברו שוב על בשרם את הסיוט המתמשך. בשלב הזה, נוכח כל ההצהרות והאיומים של מנהיגי המדינה, ברור היה שצה"ל הגדול והחזק יממש את יכולותיו ויכה מכה אנושה את ארגוני הטרור בעזה ועם-ישראל המתין בציפייה דרוכה לראות כיצד יושג שוב כוח-ההרתעה שאבד בים של עזה.

אבל אז התכנס הקברט-המדיני לשתי ישיבות שבסיומן נודע לחבריה, כי החמאס קבע כי תשרור מעתה הפסקת-אש והחל מאותו הרגע איבדה ישראל את כוח-החרטאה שלה!.

צריך לזכור כי מדובר בכנופיות מחבלים שנלחמו בצה"ל באמצעות עפיפונים, צמיגים בוערים ורקטות מאולתרות, כאשר בשמי עזה מרחפים המטוסים החדשים והמתקדמים בעולם. הביזיון הצבאי הזה, לא שייך לצה"ל אלא למי שאמור היה לתת את ההוראה להכות בכל הכוח, כפי שהבטיחו ואיימו, בחמאס ובמנהיגיו.

האפשרות להיכנס לקרבות-מגע במלכודת של עזה, כבר הוכיחה את עצמה כיקרה מדי לישראל והרעיון למלחמה כוללת שתגרור אחריה חיילים הרוגים, מעולם לא היה נבון.

אבל איש בקברט-הביטחוני לא העלה על דעתו שקיימת אפשרות אחרת: להפציץ את עזה מהאוויר במשך מספר ימים, לשטח כל בניין וכל מקום בו מצויים מחבלים, אבל לעשות זאת מבלי לבחור בשיטת ה'פינצטה' ולא להפגיז בניינים ריקים או להזהיר מראש את התושבים.

פעולה אווירית מסיבית וללא אבחנה, הייתה משתקת את עזה לשנים הבאות וגם אם העולם כולו היה זועק חמס, לפחות הייתה ישראל משיגה את השקט המבוקש ומודיעה גם לחיזבללה וגם למחבלים שבגדה, כי 'בעל-הבית השתגע' ולא כדאי להתעסק אתו.

אבל מתברר כי בקברט-הביטחוני חשבו אחרת ואפילו טרחו להאשים את הצבא, המודיעין והשב"כ, שהמליצו לא להיכנס למערכה בעזה, אף שאיש לא דיבר על 'בליץ' אווירי יעיל.

לאור כל הדיבורים המיותרים שנשמעו אחרי ישיבת הקברט-הביטחוני, הגענו בפעם המי יודע כמה למסקנה לפיה, פשוט אסור להאמין לאיש מהפוליטיקאים כי כולם משקרים!

עד שנשיג שוב את כוח ההרתעה האמתי, נאלץ להשלים בינתיים עם אובדן כוח-החרטאה שלנו.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page