top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מי ישלם לבני-הנוער העובדים בבחירות?


עשרות אלפי בני-נוער מצאו לעצמם מקור הכנסה במהלך מערכת הבחירות לרשויות-המקומיות והשיא, יגיע כפי הנראה בשבוע הבא, ביום-הבחירות עצמו. מדובר בהדבקת כרוזים, בחלוקת חומרי-הסברה ותעמולה וגם בסיוע לארגון מפגשים וחוגי-בית, שלא לדבר על קיום אלפי שיחות טלפון למצביעים בפוטנציה.

אלא שקיימת סכנה ממשית כי רבים מבני-הנוער, ימצאו עצמם מיד לאחר הבחירות, מבלי שיקבלו שכר עבור עבודתם. הסכנה המידית קיימת, כמו בעבר, בעיקר בקרב רשימות שלא יעברו את אחוז-החסימה ופשוט 'ייעלמו' מהשטח, מבלי לשלם לבני-הנוער את שכרם.

התופעה הזאת מוכרת היטב, גם מהבחירות לכנסת ומעוררת דאגה רבה בכנסת עצמה. ח"כ יפעת שאשא-ביטון, יו"ר הוועדה לזכויות-הילד, פנתה למשרד-הפנים בדרישה להבהיר לכל הרשימות את חובתן לעמוד בהתחייבויות לבני-הנוער המועסקים וכן פנתה למבקר-המדינה, בדרישה לאכוף את החוק, שאוסר על רשימות להפסיק פעילות בטרם שילמו את חובותיהם.

על-פי החוק, רק לאחר אישור מבקר-המדינה על ניהול-חשבונות תקין של רשימה, ניתן לסגור אותה, אבל מתברר כי רשימות, שלא עברו את אחוז-החסימה, לא ממתינות לאישור המבקר, נסגרות ונעלמות מהשטח, כשהן מותירות אלפי בני-נוער שעבדו עבורן, ללא תמורה כספית.

כל הגורמים המעורבים בסיפור הזה, כבר הפיצו הוראות והנחיות לרוב, אבל המבחן המעשי יהא אחרי הבחירות ואז נראה אם גם רשימות שלא עברו את אחוז-החסימה, עברו את מחסום-הבושה.

כדאי להוסיף ולציין כי התשלום לבני-הנוער, חייב להיות מחושב לפי שעות-עבודה בפועל, מה שמחייב את הרשימות המעסיקות ברישום ודיווח על שעות-העבודה. על המעסיקים להוסיף 4% נוספים לשכר כתשלום ימי-חופשה וההכנסה כולה, פטורה ממס-הכנסה ויש להעניק לנוער-העובד תלוש שכר מפורט.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page