חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פעם היה כאן 'וועד המושבה'


לקראת הבחירות הקרובות למועצה-המקומית זיכרון-יעקב, ראוי אולי להיזכר מי ניהל את המושבה עוד לפני הקמתה של המועצה-המקומית הראשונה בשנת 1950.

המקור לסיפור הזה מופיע בספרו של אריה סמסונוב 'זיכרון-יעקב' ושם הוא מעלה על נס את מי שעשו מלאכתם נאמנה כחברי 'וועד המושבה':

"בראש המושבה עומד וועד בן עשרה חברים, מהם ששה חקלאים, אחד בא כוח הפועלים ואחד מבני עדת התימנים (משום מה חסרים כאן שניים!).הוועד מפקח על כל מוסדות המושבה ותשמישי הציבור כגון: מוסדות הדת, החינוך, אספקת המים, כבישים, בתים, גנים ומגרשים ציבוריים, בריאות, ניקיון, עזרה סוציאלית, ענייני ביטחון. הוא גם מפקח על כל עבודות הבנייה ועל תכניתה של המושבה. אף הוא עומד במשא ומתן עם השלטונות לכל דבר.

תקציבו של הוועד כ-5000 לא"י לשנה. ההכנסות רובן ממסי עקיפין כגון: אספקת מים, מכס הבשר, שכירות בתים וחנויות, תעודות וכדומה. מסים ישירים, חוץ משכר-לימוד והספקת מים, אינם קיימים כמעט.

עסקני הציבור הראשונים שעמדו בראש הוועד הם:

מאיר-ליב הרשקו, יצחק אהרון אפלבוים, מתיתיהו תמשס, מרדכי קרניאל. אחריהם באו עסקני ציבור צעירים בנים לאבות:

ישראל יהודה נידרמן, ישראל לרנר, אלתר גולדשטיין ואלתר אלברט.

הדור השלישי של המכהנים כיושבי-ראש הוועדים ה"ה: דוד שטרנברג, אשר בונשטיין, אבא שכטר. כל אלה עסקו ועוסקים עם הציבור באמונה, בדעת ובכישרון וראויים לכל שבח"

הלוואי עלינו!

#זכרונים #דפיכרמים #זיכרוןיעקב