top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

9 רשימות בבחירות למועצה!


לא פחות מ-9 רשימות שונות יתמודדו בסוף החודש הזה על מקומן במועצה-המקומית זיכרון-יעקב!

אם להתייחס לצורך העניין, רק לרשימות שאינן מתמודדות על ראשות-המועצה, נקבל את הרשימה הבאה:

הבית-היהודי- בראשות פנינה סלומון.

רשימות 'אור' - של חיים בן-דוסא והרב אבו.

רשימת 'לשם שינוי'- בראשות אודי רחמני.

הרשימה החרדית.

רשימת 'דרך חדשה' של ה"ה ברונר את הקר.

רשימת 'התנועה למען זיכרון נקיה'- בראשות מאיר ליאני.

ל-6 הרשימות הללו צריך כמובן להוסיף את הרשימות של זיו דשא, אלי אבוטבול וצחי ברוך, המועמדים לראשות-המועצה והנה קיבלנו את 9 הרשימות כולן.

מה זה אומר?

אם להתבסס על התחזית האופטימית ביותר ולפיה גם הפעם ייטלו חלק כ-50% מבעלי זכות-הבחירה בבחירות הקרובות, כפי שאירע הדבר לפני 5 שנים, נקבל כ-8500 בוחרים מכלל 17,600 בעלי זכות הבחירה הרשומים השנה.

חשבון פשוט מוכיח כי במקרה כזה, כל מנדט למועצה-המקומית "שווה" 750-800 קולות וכאן המבחן הגדול של 6 הרשימות 'הקטנות': האם בכוחן לגייס לפחות מספר כזה של תומכים על-מנת להיכנס למועצה?

לפחות כפי שהדברים נראים נכון להיום מהצד, התשובה שלילית ולמעט רשימת 'החרדים' ו-'הבית היהודי', ספק אם תצליח רשימה נוספת, לזכות במנדט בודד למועצה-המקומית.

לחשבון הזה יש משמעות רבה, משום שהוא יוצר מצב בו כל מנדט כזה ש'הולך לאיבוד' ייזקף לחובת אחד המועמדים על ראשות המועצה כך שסיכוייהם של דשא, אבוטבול וברוך, תלויים לא רק בכוחם העצמי, אלא גם במה שיקרה לרשימות 'הקטנות' ועדיין רב הנסתר בעניין זה על הנגלה.

יחד עם זאת, העובדה שלא מעט אנשים מאמינים, כי בכוחם להיבחר למועצה ולהשפיע על עיצוב דמותה של זיכרון-יעקב בעתיד, מעודדת מאוד משום שהדבר מצביע על מעורבות בחיים הפוליטיים המקומיים ואכפתיות ממה שמתרחש במושבה.

אחרי שאמרנו את כל זאת, צריך לסמן 'כוכבית' קטנה ולציין כי אם יגיע מספר המשתתפים בבחירות הקרובות לסביבות ה-50% יהיה זה בבחינת נס-פוליטי.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page