top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

למה יש לנו ילדים שיכורים?


אחרי-החגים חזרו החיים לשגרה המוכרת ובה 'מכת המדינה' שלא פסחה על זיכרון-יעקב, בדמות ההתמודדות עם ילדים שיכורים מאלכוהול.

בבית-ספר 'תיכון המושבה' כבר יצאו במסע-הסברה להורים ולתלמידים, בניסיון תמים לשכנע אותם להתרחק מהטיפה-המרה ו'סיירת ההורים' שנדמה, כבר חזרה לחיים במאמץ לעורר את ההורים במושבה, להצטרף אליהם לעקוב אחר המתרחש בקרב הילדים, בעיקר בסופי-השבוע ובמסיבות רוויות אלכוהול.

עד לפני פחות מ-15 שנים, לא העלה איש בדעתו כי בזיכרון-יעקב יהיו ילדים שתויים ושיכורים. מה שקרה בעניין זה במושבה והציב גם את זיכרון-יעקב על 'מפת האלכוהול' הארצית, דורש סוג של מחקר-חברתי מעמיק, שאולי יצביע על הגורמים לתופעה המדאיגה הזאת, אבל נראה כי יש הסכמה כללית, לפחות באשר לשתי סיבות מרכזיות: ההורים לא מודעים כלל מה עושים ילדיהם בשעות-הפנאי של הבילויים הליליים בסופי-השבוע והם עצמם מהווים גורם לחיקוי.

נער שרואה את הוריו לוגמים אלכוהול, או חוזרים מאירוע-חברתי או ממסיבה כשהם שתויים, לומד מהר מאוד כי מדובר בבילוי לגיטימי, שהרי הוריו מהווים מודל לחיקוי ואם מותר להם לצרוך אלכוהול, אז בעצם למה לא?.

ילדים ובני-נוער המבלים בצוותא, בשעות הלילה המאוחרות של לילות-שבת, לא רוצים להיות חריגים ואם חבריהם הטובים צורכים אלכוהול, סימן הדבר שמדובר בצורת בילוי מקובלת ומי רוצה להיות לא-מקובל?

השילוב בין הדוגמא שמקבלים בבית, לבין הלחץ החברתי, הוא אחד הגורמים המרכזיים לתופעה ואולי אף המרכזי. מכאן ועד לילדים שתויים ושיכורים, שצריך לגרור אותם בחצות הלילה הביתה, ומאוחר יותר לבני-נוער שנוהגים בכלי-רכב של הוריהם, כשהם נתונים תחת השפעת אלכוהול, המרחק קצר.

מי שרוצה למגר את התופעה הזאת, חייב קודם כל דין-וחשבון לעצמו ולאופן בו הוא מחנך את ילדיו. אחר-כך אפשר 'לטפל' בדור הצעיר והשתוי, באמצעים קצת פחות 'דמוקרטיים' ואפילו מפחידים, כי על זה כבר נאמר כי 'חוסך שבטו-שונא בנו'.

ועוד לא אמרנו דבר על אחריות פלילית ומוסרית של ההורים כלפי קטיניהם השתויים.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page