top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מדבר ש(ס)קר תרחק!


ככל שקרב ובא מועד הבחירות לרשות-המקומית, גדלה כמות הרכילות ברשתות החברתיות ויחד עמה מתרבות הספקולציות ומתרחבת כמות ה'פייק-ניוז' שדואגים תומכי המחנות היריבים להפיץ.

יחד עם מסך-העשן האופף את מערכת הבחירות הזאת, משתדלים המועמדים לפרסם סקרים המצביעים כביכול על כך שהציבור ברובו תומך בהם וכאן ראוי לעמוד על מה שעומד מאחרוי הש(ס)קרים הללו.

פרסום סקר נועד להשיג בדרך-כלל שתי מטרות: לשכנע את מי שעדיין לא החליט במי לבחור, כי מוטב לו להצטרף 'לרוב' שתומך במועמד ובה בעת, להציג מצג-שווא, לפיו אין ליריבו סיכוי, כי על-פי הסקר, מובטח ניצחונו בבחירות.

פרסום סקרים חשוב מאוד בכל הקשור לעיתוי הנכון, שהרי אפשר לעשות בו שימוש יעיל קרוב ככל האפשר למועד הבחירות, משום שהסקר מייצג כביכול את דעת הרוב סמוך לבחירות ולפחות כלפי חוץ לא נראה יותר כמשאלת-לב אלא כתחזית ראלית.

עכשיו צריך לזכור כי מזמין הסקר משלם עבורו לא מעט כסף ואין להניח כי היה מפרסם תוצאות שהיו מצביעות כי מצבו בקרב הבוחרים אנוש. לכן תמיד תמצאו סקרים מחמיאים שלא תמיד מייצגים את התוצאות האמתיות.

מעבר לכך, סקר בישוב כמו זיכרון-יעקב ואשר מקיף למשל 400 נשאלים , אמור לייצג קצת יותר מ-20% מבעלי זכות-הבחירה, אבל איש לא יודע את התפלגות הנשאלים, גילם, השכלתם, מקום מגוריהם, מצבם הכלכלי ועבור מי הצביעו לפני 5 שנים. רק מבצעי הסקר (במקרה הטוב) מצוידים במידע החשוב הזה ורק הוא יכול להעיד על עומקו ואמתותו של הסקר.

יש להניח כי בקרוב נהיה עדים לעוד דיסאינפורמציה והפצת שקרים ורכילויות, בכל הקשור לבחירות הקרובות ובמיוחד לתוצאות של סקרים פופולריים. אגב, באחד הסקרים פורסם כי, אחד המתמודדים מוביל ב-41% על פני יריבו בעל 24% בלבד. לאן נעלמו עוד 35%? למפרסמי הסקר הפתרונים.

שורה תחתונה: מדבר ש(ס)קר תרחק!

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page