top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה היה לנו במושבה בשנת תשע"ח?


הגיליון הזה מתפרסם בתפר שבין שנת תשע"ח לשנת תשע"ט הבאה עלינו לטובה וזאת הזדמנות נאותה לנסות לסכם מה היה לנו בשbה, ממנה ניפרד בעוד ימים ספורים.

אירועים לא מעטים התרחשו במהלך שנת תשע"ח, השנה השנייה בקדנציה של ראש-המועצה זיו דשא ולחלק מהם תהא השפעה גם על השנה הבאה ואולי גם לעתיד רחוק יותר.

המלחמה נגד האסדות- המאבק על מיקום אסדות הגז-הטבעי' משכה תשומת-לב ציבורית רחבה ולפרקים נראה היה כאילו מדובר בהצלחה של המוחים והמארגנים, להרחיק את אסדות הגז-הטבעי לעומק הים והרחק מקו-החוף. אלא שלקראת השנה החדשה ואחרי שתי פסיקות של בתי-המשפט ובכללם העליון, לפיהן אין מניעה להציב האסדות במקום שנקבע להן, נראים סיכויי ההרחקה מקו-החוף קלושים למדי.

פתיחת 'הוסטלים'- גם כאן עסקה המושבה בניסיון למנוע פתיחת 'הוסטלים' לנרקומנים ולדיירי-רחוב בזיכרון-יעקב. ההפגנות, המחאות ובעיקר הפנייה לבית-המשפט, הביאו בסופו של דבר לדחיית פתיחתו של ה'הוסטל' הראשון, אבל גם כאן קשה לראות בשורות טובות בעניין זה לקראת השנה הבאה.

המאבק על 'פארק היין'- בעקבות הכוונה להקים במתחם פארק-היין' דירות במסלול 'מחיר למשתכן' פרצה מהומה גדולה שייצרה עימות חזיתי בין תושבים המתנגדים למתווה החדש של התכנית לבין המועצה-המקומית וכל זאת על רקע הפרה של הסכמים בינה לבין רשות מקרקעי-ישראל. גם המאבק הזה כבר עשה דרכו לערכאות משפטיות והמשכו צפוי בשנה הבאה.

'תיכון המושבה'- השנה התקבלה החלטה של מליאת-המועצה ולפיה שנת הלימודים תשע"ט תהא האחרונה בה ילמדו תלמידי 'תיכון המושבה' בבית-ספר שבבעלות הרשות-המקומית וכי בשנה שלאחר מכן, יועבר 'תיכון המושבה' לניהול רשת חיצונית. ההחלטה הזאת, על חודו של קול, נועדה לאפשר הצגת תקציב שנתי למועצה ובמקביל להבטיח הכנסה כספית משמעותית, שאולי תסייע להתגבר על הגירעון בקופה הציבורית. במהלך השנה הבאה, מעניין יהא לעקוב אחר גורלה של ההחלטה הזאת ואולי נהיה עדים לסוג של סיבוב-פרסה שיותיר את 'תיכון המושבה' בידי המועצה-המקומית.

מועצת-מעבר - הייתה זו השנה השנייה לכהונתו של זיו דשא כראש המועצה-המקומית. מדובר בשנה נוספת בה נאלצה המועצה להתמודד עם הגירעון המצטבר שקיבלה ועשתה זאת בהצלחה יחסית. אלא שבמהלך השנה שעברה ברור היה לכולם כי מדובר במועצת-מעבר, בעיקר נוכח הכרזתו של אלי אבוטבול כי בכוונתו להתמודד שוב על תפקיד ראש-המועצה ו וכך נקבע כי שנת-הבחירות תלווה את הרשות-המקומית לפרק הבא בתולדות המושבה.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page