top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הבחירות למועצה לא יוכרעו ברשתות!


בעוד כחודשיים ימים יערכו גם בזיכרון-יעקב הבחירות למועצה-המקומית ובמושגי-זמן פוליטיים, מדובר מצד אחד בסוג של 'נצח' ובאותה העת בזמן קצר עד מאוד.

בינתיים נראה כי עיקר ההתגוששות בין זיו דשא לבין אלי אבוטבול מתמקדת בהפצה של שלטי-חוצות, זה כנגד זה, אבל בעיקר באמצעות הרשתות-החברתיות, בהן מתנצחים התומכים והיריבים.

מי שטורח לקרוא את המתפרסם ברשתות הללו, יכול להתרשם משתי תופעות מעניינות: מרבית הכותבים והמפרסמים הם אותם האנשים בדיוק ואלה חוזרים על דבריהם, בשינויים קלים, עד כדי כך שכאשר מזהים את שם הכותב/ת, אפשר לדעת מראש מה יהיה תוכן הפרסום.

תופעה בולטת שנייה היא בחלוקה הברורה בין מי שתומך באלי אבוטבול, כמי שחוזר 'לשמור על זיכרון-יעקב' לבין מי שתומך בזיו דשא ש'ימשיך בדרך הישר' ובמרבית הוויכוחים נסב העניין סביב מה שמיוחס לאבוטבול , כמי שהותיר את הקופה הציבורית ריקה ושיעבד את עתיד המושבה בגירעונות והלוואות.

צריך עם זאת לשים לב לעובדה, שטרם נחשפה מערכת הבחירות לרפש והכפשות ברמה האישית ואף שלעת עתה יש בכך נחמה פורתא, צפוי הדבר להתרחש ככל שנתקרב למועד הבחירות.

מאחורי הקלעים של 'הביצה הפוליטית', מתרחשים בימים אלה תהליכים שאם אכן יבשילו, יהיו בבחינת 'שובר שוויון' של מערכת הבחירות ובבוא העת נשמח לפרסם אותם ברבים.

כדאי גם לקחת בחשבון שבבחירות הקרובות, יהיו יותר מ-17 אלף בעלי זכות-הצבעה, כאשר כ-3000 מתוכם הגיעו למושבה אחרי בחירות שנת 2013 ועוד כ-2000 היו אז קטינים ללא זכות-הצבעה. נתונים אלה עשויים להיות משמעותיים מאוד בעת ההליכה לקלפיות, כי מדובר בבוחרים חדשים שלא חוו את 'שלטון אבוטבול' ומצד שני בקושי רב מכירים את הקדנציה הקצרה של זיו דשא ולכן יש משקל-סגולי גדול להצבעתם הראשונה בזיכרון-יעקב.

על רקע כל הדברים הללו, למרות ההתגוששות המשעממת ברשתות-החברתיות, ברור כי מערכת הבחירות למועצה-המקומית זיכרון-יעקב תוכרע בעוד כחודשיים ימים בקלפיות ולא ברשתות, המהוות בסך-הכל רעשי-רקע למהומה הפוליטית.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page