top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

עלייה מדאיגה במספר המעתיקים בבגרות


לצד נתונים מעודדים שפרסם השבוע משרד-החינוך, בכל הקשור לבחינות-הבגרות, קשה להתעלם מהנתון לפיו חלה עלייה מדאיגה במספר התלמידים שנתפסו מעתיקים ומרמים במהלך הבחינות. על-פי נתוני המשרד מדובר בעלייה של 1% במדד המחברות הפסולות ופירוש הדבר כ-25% מהתלמידים שנתפסו מרמים!.

במקביל מתברר כי חלה עלייה של 2% בזכאים לתעודת-בגרות ועלייה של 3% בקרב הנבחנים ב-5 יחידות מתמטיקה ועוד 2.5% עלייה בנבחנים באנגלית.

הנתון המרשים ביותר נרשם בירידה ב-16% של התלמידים הנושרים מבתי-הספר העל-יסודיים.

יש לציין כי משרד-החינוך בדק הפעם לא רק את נתוני מבחני הבגרות אלא קבע 22 מדדים על-פיהם דורגו בתי-הספר ומכאן שמבחני-הבגרות כבר אינם חזות הכל.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page