top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

70 שנה ליום ההשבעה לצה"ל!


ב-28 ביוני 1948 התקיים יום ההשבעה לצה"ל, אירוע שעורר התרגשות רבה בארץ ובעולם.

למעשה התרחש הסיפור ממש יום קודם לכן, כאשר התכנסו 21 ראשי האגפים במטה-הכללי ומפקדים ראשיים שהגיעו למחנה מטכ"ל, ששכן בזמנו בקבוצה של 8 בתים אזרחיים ב'גבעת החלמה' ברמת-גן.

יושבי הבתים פונו מבעוד מועד ולמקום הגיעו ראש-הממשלה ושר-הביטחון דוד בן-גוריון עם אשתו פולה ולאחר שהשביע אותם 'הזקן', התכנסו הכל לצילום היסטורי משותף יחד עם פולה בן-גוריון.

אגב בו ביום גם נקבעו כל התארים העבריים לדרגות בצה"ל ולמחרת נשבעו עשרות אלפי המגויסים בבסיסים שונים ברחבי הארץ.

מוכרי העיתונים של אותה העת זעקו בקולי קולות "היום יום השבועה לצה"ל" וברחבי הארץ התקיימו תפילות הודיה ומפקדים חגיגיים. לימים החליט בן-גוריון לשלב את יום השבועה עם אירועי יום-העצמאות.

#זכרונים #דפיכרמים #זיכרוןיעקב

bottom of page