top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

עבודות-שירות יעמדו על 9 חודשים


וועדת-החוקה אישרה השבוע בקריאה שנייה ושלישית את ההצעה להרחבת חלופת עבודות-השירות ל-9 חודשים.

מאישור הצעת-החוק עולה כי למעשה תוארך התקופה שניתן לרצות בה עבודות-שירות עד 9 חודשים, בניגוד ל-6 חודשים הנהוגים עד כה.

מעיון בהצעת החוק מתברר גם כי מי שנדון ל-8-9 חודשי עבודות-שירות, זכאי יהא לקיצור של 6 שבועות ומי שנדון ל-7 חודשים, זכאי יהא לקיצור של 4 שבועות.

הארכת תקופת עבודות-השירות, כחלופה למאסרים קצרים, היא חלק מהתכנית של המדינה להגדיל את שטחי המחיה של האסירים בבתי-הסוהר ולהקטנת מספר האסירים הכלואים, כדרישת בג"ץ.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page