top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

40 מיליארד ליטר שפכים זורמים לנחלים!


בדיון שנערך השבוע על ממצאי מבקר-המדינה משנת 2011 (!) בנושא הזרמת שפכים לנחלים, התברר למרבה התדהמה כי רק במהלך השנה שעברה הוזרמו 40 מיליארד (!) ליטר שפכים לנחלים בארץ.

בדו"ח מבקר-המדינה נקבע כי מתוך 31 נחלים, אף לא אחד מהם שוקם לכל ארכו וכי מאז שנת 2011 אין שינוי במצב השפכים המוזרמים לנחלים.

ח"כ שלי יחימוביץ, יו"ר ועדת ביקורת-המדינה, ציינה כי המצב החמור מצביע על העדר חקיקה, אי חלוקת סמכויות ברורה בין כל הגופים האמורים לטפל בנושא והיעדר אכיפה. מאחורי הנתונים הללו ניצבת גם העובדה לפיה אין בישראל די מאגרי שפכים.

כל מי שמתכנן לטייל, או חלילה לרחוץ בנחלים בארץ, מוטב שיזכור את הכמות האדירה של שפכים המוזרמים אליהם כל שנה.

הלו, המשרד-להגנת הסביבה, אתם עדיין ישנים?

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page