top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

שקיפות ציבורית? לא בזיכרון-יעקב!


בישיבה שלא מן-המניין שנערכה השבוע לבקשת האופוזיציה, בנושא פארק-היין, התבררו שתי עובדות מדהימות: המועצה-המקומית סירבה לחשוף לחברי-המליאה את 'תכנית הפעולה' שלה מול מנהל מקרקעי-ישראל, מחשש שמא יודלף הדבר והיועץ-המשפטי, עו"ד יוסי ברזילי, הגדיל לעשות כאשר טען כי 'לא נכון לקיים דיון בנושא בנוכחות התקשורת'!.

אלא שמהר מאוד התברר כי גם האופוזיציה מצדדת בחוסר שקיפות, כאשר העלתה צילה רשף הצעה לקיים בעוד שבוע ימים דיון של המליאה בדלתיים-סגורות!.

שקיפות-ציבורית? מתברר שלא בזיכרון-יעקב.

(ראו מאמר במדור 'עמדת הזכרונים).

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page