top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ממה הם מפחדים?


שקיפות ציבורית מעולם לא הייתה תכונה בולטת במועצות-המקומיות של זיכרון-יעקב, מאז תקופת ישי שיבובסקי המנוח, עבור בשלטונו של אלי אבוטבול וכהונתו של זיו דשא יבדל"א.

אלא שהשבוע קיבלנו דוגמא מובהקת לרצון של השלטון-המקומי לא לחשוף את הציבור למהלכיו, לצד רעיון דומה ומפתיע דווקא מצד האופוזיציה.

בדיון שלא מן-המניין, שהתקיים במליאה בנושא פארק-היין, התברר כי ראש-המועצה זיו דשא מסרב לשתף את חברי המליאה בתכנית שרקם לדבריו, כיצד להתמודד עם רמ"י (מנהל המקרקעין) ולאלץ אותה לחזור להסכם החתום שהפרה ביד גסה מול המועצה.

זיו דשא זכה לגבוי דווקא מהיועץ-המשפטי עו"ד יוסי ברזילי שברוב חוצפתו הטעים בישיבה, כי לא נכון לקיים דיון בנושא זה נוכח התקשורת.!

במלים אחרות: לראש-המועצה וליועץ-המשפטי יש תכניות סודיות, שאם חלילה יתגלו, עלול הדבר לפגוע במאמץ להשיג משהו מרמ"י שעד כה לא השיגו.

מעניין מה היה חושב היועץ-המשפטי אילו העז ראש-המועצה (והוא לא!) לגרור את הפרת ההסכם לבית-המשפט? האם היה דורש אז דיון-משפטי בדלתיים סגורות?

אבל לא אלמן ישראל: צילה רשף וחבריה מהאופוזיציה, העלו הצעת החלטה (שלא זכתה לרוב) לקיים בעוד שבוע דיון של המליאה בדלתיים-סגורות!

הלו, מישהו כאן התבלבל: מצד אחד מאשימים את המועצה בחוסר שקיפות (עובדה נכונה כשלעצמה) ובה בעת מציעים דיון בדלתיים-סגורות?!

הסיפור של פארק-היין, כמו גם של אסדות-הגז וה'הוסטל' לנרקומנים, יסתיים בבכי מר כי עם כל הכבוד, איש לא סופר מושבה קטנה ועשירה כמו זיכרון-יעקב.

אבל כל הסיפור של ישיבת-המליאה השבוע, חייב להדליק נורות אדומות בקרב כל מי ששקיפות-ציבורית אינה מלה-גסה עבורו.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page