top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

בשורה לחייבי פרעון


יוזמתו של ח"כ רועי פולקמן להטיב את תנאי הפירעון להלוואות-לדיור עברה השבוע בהצלחה את הקריאה הראשונה ואם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, היא צפויה לעבור גם בקריאה שנייה ושלישית.

מדובר בהצעת חוק חשובה שתאפשר דחיית פירעון-הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות

על-פי הצעת-החוק, מי שנפגעה הכנסתו כתוצאה מאבטלה, מחלה או לידה, יוכל לדחות את מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור שלקח מתאגיד בנקאי. החוק החדש נועד למזער את הפגיעה בלווים שאינם יכולים, עקב מצבם המיוחד, לעמוד בפירעון ההלוואות לדיור.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page