top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

להוציא את התלמידים מהמאבק נגד ה'הוסטל'!


אפשר בהחלט להבין את הזעם וסערת הרוחות שהיו השבוע מנת חלקם של תושבי גבעת-עדן, נוכח הקמתו הצפויה של 'הוסטל' לנרקומנים בשכונתם ואפשר גם להזדהות עם מאבקם, בעיקר נוכח העובדה שהמושבה כולה תסבול מהרעיון ההזוי של משרד הרווחה להקים 'הוסטל' כזה בתוך שכונת-מגורים, לא כל שכן, כאשר מתברר כי זיכרון-יעקב עתידה לקלוט בעתיד הקרוב עוד ועוד נרקומנים.

אבל מצד שני, קשה להבין את השבתת הלימודים במשך שבוע ימים של יותר מ-700 תלמידים בבית-ספר 'החורש'. יכול להיות שהיה מקום לשביתה בת יום אחד, להעביר לתלמידים ולהורים את המסר בדבר הסכנה הצפויה לרחף מעליהם, אבל שבוע ימים?!

ההשבתה הזאת, מעבר לבעיות שגרמה להורים עובדים, לא הועילה דבר למאבק נגד משרד הרווחה , החברה היזמית ובעל הנכס וגם לא לתביעה-המשפטית שהוגשה ואשר הביאה לצו-מניעה זמני.

נראה לנו שהתלמידים הבינו כבר אחרי יום אחד במה מדובר ולכן ההשבתה הממושכת לא תרמה דבר למאבק הצודק של התושבים ולכן צריך לברך על ההחלטה שהתקבלה באמצע השבוע, להחזיר אותם ללימודים אחרי 'חופשה' מאולצת ומיותרת של כ-10 ימים.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page