top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

האם ישראל באמת 'מתייבשת'?


מסע-ההפחדה תחת הכותרת 'ישראל מתייבשת' חזר אלינו עם פרוץ הקיץ וכולנו נקראים לחסוך במים, אבל ראוי לבדוק מה באמת מסתתר מאחורי שטיפת-המוח הזאת.

מחיר המים הבסיסי עומד על 92.6 אגורות להתפלת קוב מים (1000 ליטר). בשימוש בגז-טבעי המחיר הוא 28 אגורות לקילווואט-שעה. אם לוקחים בחשבון את עלות הקמת מתקני ההתפלה, שכר העובדים ומחיר הייצור, מגיע מחיר המים ל-1.5 ש"ח לקוב, אבל בדרך מתרחשים דברים משונים ומוזרים, שגורמים לכך כי בסופו של דבר מגיע מחיר המים ל-9.26 ש"ח, שזה פי 6-10 ממחיר הפקתם!.

הציבור הרחב לא מודע לכך שמחיר המים עלה 3.36 ש"ח לקוב ובתוספת 2 ש"ח לאגרת-הביוב, עמד המחיר על 5.56 ש"ח בלבד ואז החלה 'ישראל להתייבש'.

חברת 'מקורות' רוכשת את המים במחיר 2.20 ש"ח לקוב ממתקני-ההתפלה ומוכרת את המים לעיריות ולתאגידי-המים במחיר 8.40 ש"ח. מדובר בכ-400 מיליון קוב וברווח של כ-800 מיליון ש"ח וכל זאת רק בתמורה לתיווך!.

מחיר המים בישראל מממן 55 תאגידים. העיריות קונות מים ב-4.8 ש"ח ומוכרות אותו ב-8.26 ש"ח כך שנשארים להם 3.5-4.5 ש"ח ברוטו לכל קוב (לפני מע"מ). זאת וגם זאת: רק 1 ש"ח מופנה לטיפול בתשתיות (25%) ועוד 1 ש"ח לאחזקת התאגידים, כשכל השאר הולך לחלוקת דיווידנדים בין העיריות, התאגידים והאוצר!.

כך מזנק מחיר המים לצרכן ל-8.26 ש"ח ובתוספת מע"מ למחיר של -9.26 ש"ח לקוב.

כל הסיפור הזה מתבסס על סדרה של שקרים ובהם השקר לפיו נותקו כביכול התאגידים מהעיריות, אף שבפועל אין הדבר כך בגלל תשלומי הדיווידנדים גם לעיריות וגם לאוצר. השקר השני מתרכז בהנחה לפיה התאגידים נושאים בעול הטיפול בתשתיות: הדבר נכון למשך כ-5 שנים ראשונות, אבל אחר-כך צפויות להם 45 שנים של שקט ורוגע בעוד 'הקופה דופקת'.

ועוד לא אמרנו דבר על כך שרק 5-8 מתקני-התפלה פועלים ב-60% בלבד מיכולתם, על מאגר 'אשכול' שמלא עד גדותיו, על המוביל-הארצי המזרים מים לכנרת ועל 80 מיליון קוב מים, המועברים כל שנה לירדן!.

בקיצור: ישראל לא 'מתייבשת' ואסור להאמין למסכת השקרים הזאת!

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page