top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

לאן נעלם תצלום משותף של היטלר והמופתי?


במשך שנים רבות נמצאה במוזיאון 'יד ושם' תמונה משותפת של הצורר אדולף היטלר בחברתו של המופתי הערבי הידוע לשמצה חאג' אמין אל-חוסייני. התמונה צולמה בברלין בשנת 1941 בעת ביקורו של המופתי אצל הצורר הנאצי ומצאה מקום של קבע ב'יד ושם'.

אלא שלאחרונה 'נעלמה' התמונה באורח מסתורי ומבקרים שידעו על קיומה מביקוריהם הקודמים, נתקלו בתשובות מתחמקות ומעורפלות כאשר שאלו מה עלה בגורלה.

המופתי הערבי נודע בתמיכתו בנאצים ואף קיבל מהם כספים לארגן מהומות ולרצוח יהודים בארץ-ישראל, הקים את תנועת 'הצופים הנאצים' ונמצא בקשר הדוק עם המרצח אדולף אייכמן בעת שביקר בארץ בשנת 1937 ובין יתר מעלליו נגד היהודים, הרעיל את מעייני ראש-העין.

כל הניסיונות לאתר את התמונה שנעלמה עלו בתוהו והעיתונאי מנחם רהט, שהחל בחקירת הסיפור העלה השערה כי הנהלת 'יד ושם' ובה פעילה של 'הקרן החדשה לישראל', הסירה את התמונה מטעמים פוליטיים.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page