top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

88 תלמידים הורחקו לצמיתות

משרד-החינוך פרסם השבוע נתונים מעניינים על היקף התלמידים שהורחקו אשתקד מבתי-הספר.

מתברר כי במהלך שנת תשע"ז הורחקו לצמיתות 88 תלמידים מבתי-הספר בארץ. בעקבות ההרחקות, הוגשו 56 ערערים, מהם נתקבלו 40 ולכן בפועל מצאו עצמם רק 48 תלמידים שהורחקו לצמיתות ממוסדות החינוך.

התפלגות הסיבות להרחקה, מלמדות על הפרות-משמעת חמורות ואי-קבלת סמכות כסיבות העיקריות להרחקות ולאחריהן בעיות ביקור-סדיר,אלימות כלפי המורים והצוות החינוכי, אלימות כלפי תלמידים אחרים, שימוש וסחר בסמים.

81% מהמורחקים הם בנים במגזר היהודי ו-86% מהתלמידים שהורחקו שייכים לפיקוח-הממלכתי, בעוד שבמגזר הדתי-לאומי, לא נרשמו כלל מורחקים.

14% מהמורחקים מקורם במגזר החרדי והערבי ומרבית המורחקים (69%) מהחטיבה-העליונה ואילו 30% מחטיבת-הביניים.

על יעילות ההרחקה לצמיתות

מבתי-הספר, עדיין מתנהל וויכוח גדול.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page