top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

קנס או שנת-מאסר למי שיבעיר פסולת!

הכנסת הצביעה השבוע בקריאה ראשונה בעד הצעת חוק של ח"כ יעל גרמן ולפיה מי שימצא אשם בהבערת פסולת, צפוי לקנס של 75,300 ש"ח או לשנת-מאסר.

הצעת-החוק נועדה לשים קץ להבערת גזם ופסולת בצורה פירטית, מקור ידוע לדליקות-ענק ולזיהום אוויר קשה. ח"כ גרמן הביעה תקווה כי החוק יעבור במהרה לקריאה שנייה ושלישית וכי ניתן יהא לאכוף אותו באופן נחרץ ומיידי.

שריפת גזם ופסולת, הפכה להיות תופעה מועדפת בעיקר על חקלאים המעדיפים שריפה על פני גריסה וצריך יהא לבחון את השפעת החוק החדש על הרגלי השריפה שלהם.

במשרד להגנת-הסביבה, עדיין לא שמעו על החוק החדש ולאחרונה אף פורסמה מטעם המשרד הודעה באתר 'אגרומטאו' על אודות קבלת היתר לשריפת חומר צמחי. בהודעה נמסר כי " ביום חמישי קיים אישור לבצע שריפות יזומות בכל המחוזות, משעה 07.00 בבוקר והכיבוי המוחלט שלהן יהיה לא יאוחר משעה 12.00".

מעניין לעקוב אחר הכלת החוק החדש גם על המשרד להגנת-הסביבה...

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page