top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ניהול-חיצוני של 'התיכונים' יכניס 2.6 מיליון ש"ח בשנה לקופת המועצה!

חבר המועצה-המקומית זיכרון-יעקב, אפרים צוק, מי שהצבעתו הביאה לאישור תקציב המועצה לשנת 2018 בתנאי להוצאת בתי-הספר התיכוניים של המושבה לניהול חיצוני,הטעים השבוע כי המהלך הזה יכניס לקופה הריקה של המועצה-המקומית סכום של 2.6 מיליון ש"ח בשנה.

לדברי אפרים צוק הגיע תקציב החינוך לשנת 2018 לסכום של 64 מיליון ש"ח מתוך תקציב כולל של 156 מיליון ש"ח, כלומר כ-40% מהתקציב השנתי של המועצה!. עוד טוען אפרים צוק כי השתתפות המועצה מכספי התושבים בתקציב החינוך מגיע ל-17 מיליון ש"ח, מתוך הכנסות המועצה הניתנות לחלוקה, בסך 54 מיליון ש"ח וכי מדובר ב-30%!.

לדברי צוק, החל משנת 2009 גדלה השתתפות המועצה בתקציב החינוך ב-100% ומשנת 2014 ב-40%.

על רקע הנתונים הללו, הוא מדגיש כי התקציבים הם לתפעול שוטף של מערכת החינוך ביישוב ולא לוקחים בחשבון תקציבים בלתי-רגילים, כמו למשל לשיפוצי-קיץ,שיפוצי בנייה, מגרשי ספורט, הצללות ועוד ועוד. בתחומים אלה הושקעו מאז 2014 עוד 94 מיליון ש"ח.

אפרים צוק מאמין כי העברת בתי-הספר התיכוניים לניהול חיצוני, תביא לא רק לחיסכון עצום בכסף, אלא תבטיח גם מערכת חינוך ברמה גבוהה יותר, לטובת התלמידים, המורים וההורים גם יחד.

(ראה מאמר במדור 'עמדת הזכרונים).

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page