top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מי אתה מוזס (משה) גסטר?


בהרצאה מרתקת שנשא השבוע הדוקטורנט יהושפט פופ מארכיון ראש-פינה, במסגרת ההרצאות שבועיות מטעם הארכיון לתולדות המושבה זיכרון-יעקב, נחשפו פרטים חדשים ומרתקים על אודות דמותו ופעילותו של מוזס (משה) גסטר.

יהושפט פופ הקדיש חלק ניכר מזמנו לחקור תולדותיו של גסטר, יליד 1856 בבוקרשט רומניה וסיפר לקהל שהתכנס להאזין להרצאתו כי גסטר היה מראשי הציונות ברומניה ובבריטניה ובין השאר היה חוקר הפולקלור היהודי-רומני.

אלא שהחידוש בדבריו של יהושפט פופ היה כאשר סיפר על תרומתו של גסטר לקידום הצהרת בלפור שבסופו של דבר נכתבה ונחתמה בביתו טרם נמסרה לחיים וייצמן!.

הוא גם סיפר כי בארכיון של אוניברסיטת מנצ'סטר מצא תכתובות נדירות בין גסטר לבין פרדריק הורן, ( שר המושבות הבריטי) מי שכתב על זיכרונותיו במושבה זיכרון-יעקב וכי למשה גסטר היה חלק במשא-ומתן לרכישת הקרקע, עליה הוקמה לימים 'זמארין'.

משה גסטר שהה בארץ-ישראל בשנת 1907 והלך לבית-עולמו בשנת 1939. ולהרצאה של יהושפט פופ הגיעו בני משפחתו מהמושבה, מהקריות ומחיפה.

תודתנו לארכיון לתולדות המושבה על הסיוע בעריכת החומר.

#זכרונים #דפיכרמים #זיכרוןיעקב

bottom of page