top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כיצד תשפיע הוצאת 'התיכונים' לניהול חיצוני על החינוך של ילדי המושבה?

האמת היא שעדיין אין לאיש מושג כיצד להשיב על השאלה שבכותרת מאמר זה ויתכן שנזדקק לשנה-שנתיים כדי לנסות ולהגיע למסקנה כלשהי, אבל אפשר כבר להתייחס לעובדות ולפיהן החל מדצמבר 2019 ינוהל 'תיכון המושבה' על-ידי רשת חיצונית והחל מספטמבר 2020 זה מה שיקרה לתיכונים של המגזר הדתי-לאומי.

המהלך עליו החליטה בשבוע שעבר מליאת המועצה-המקומית, כתנאי לאישור תקציב-2018, יגרום מן הסתם לזעזוע גדול במושבה בעיקר משום שעדיין רב הנסתר על הגלוי.

כך למשל לא ברור איזו רשת חיצונית תנהל את 'התיכונים' שלנו, אולי רשת 'אורט' ואולי רשת אחרת? ואם אכן מדובר ברשת הזאת, האם י

וצר איחוד עם קריית-החינוך של אורט בנימינה ומה תהא השפעת האיחוד האפשרי הזה? לא ידוע מה יעלה בגורל צוות ההוראה והעובדים בבתי-הספר? מה יעלה בדבר הזכויות שצברו עד כה? האם יחשב להם הוותק? מי ינהל את בתי-הספר? האם ימשיכו ההנהלות הנוכחיות בתפקידן, או שמא תמנה הרשת החיצונית מנהלים מטעמה?

מעל ומעבר לכל אלה, נשאלת השאלה בדבר אופיים של בתי-הספר: האם ימשיכו ללמד וללמוד בהם על-פי מה שהיה עד כה, או שאולי יאלצו להסתגל לתכניות חדשות מטעם מי שעתיד לנהל אותם?

גם התגובה הציבורית ובתוכה זו של וועד-ההורים ו-וועד-המורים, למהלך הזה, עדיין לא ברורה ומדובר בצומת רגיש מאוד, בעיקר נוכח שנת הבחירות שבפתח.

בקיצור: הרכבת הזאת יצאה לדרך, שעדיין לא ידוע באילו תחנות תעבור. מה שברור הוא כי צפויה מהפכה גדולה בחינוך המקומי ובהכנסה משוערת של 2.6 מיליון ש"ח לשנה לקופתה הריקה של המועצה-המקומית.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page