top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

המהפכה בדרך: התיכונים יועברו לניהול חיצוני!


בתום ישיבה דרמטית, שלא מן המניין, החליטה ביום שלישי מליאת המועצה-המקומית שתי החלטות מהפכניות, במסגרת הדיון שהתקיים בנושא תקציב המועצה ותכנית ההתייעלות.

ההחלטה המהפכנית הראשונה הייתה כי בתי-הספר התיכוניים של המושבה יועברו לניהול חיצוני(!) וההחלטה השנייה הייתה, להעלות את הארנונה ב-2% נוספים, מעבר לעדכון האוטומטי החל על כל המדינה.

על-פי ההחלטה הדרמטית שנתקבלה, ברוב של קול אחד, החליטה המליאה כי בית-ספר 'תיכון המושבה' יועבר סופית בחודש דצמבר 2019 לניהול חיצוני ואילו הישבה-התיכונית ו'פלך' יועברו אף הם לניהול חיצוני, החל מחודש ספטמבר 2020.

ההחלטה הזאת הושגה הודות לחבר-המועצה אפרים צוק, מי שכבר הציע את המהלך הזה בעבר, אלא שהפעם מצא עצמו כלשון-המאזניים בהצבעה והציב את קבלת התכנית הזאת כתנאי בל יעבור להצבעתו בעד תקציב המועצה. מצב זה נוצר עקב יחסי-הכוחות במליאה, כאשר באולם נכחו 5 חברי אופוזיציה מול 6 חברי קואליציה בלבד (עקב העדרותם של פנינה סלומון ואיציק בלה מהישיבה). אפרים צוק הציב את העברת ב'תיכונים' לניהול חיצוני כתנאי לתמיכתו בתקציב וכך נפל הפור.

אפרים צוק הטעים ואמר כי "מדובר בקרש הצלה לישוב כולו משום שמצב בו 40% מהתקציב הכללי מיועד לחינוך, הוא מצב בלתי נסבל!".

עדיין לא ברור מה יהיו ההשלכות המעשיות של החלטה זאת , מה יהיה מעמד המורים ואנשי-החינוך וכיצד יגיב וועד-ההורים, אבל אין ספק שכבר בקרוב יוחל בהתארגנות להעברת בתי-הספר לניהול חיצוני, במטרה לעמוד בלוח-הזמנים שנקבע.

נראה כי משרד-הפנים יתמוך אף הוא במהלך הזה, משום שדרש מהמועצה תכנית התייעלות שתביא לחיסכון משמעותי בהוצאות.

גם ההחלטה בדבר העלאת הארנונה בעוד 2% מעבר להעלאה האוטומטית, עשויה לקבל את אישור משרד-הפנים (שדרש העלאה נוספת של 5%) וכך גם כל שאר סעיפי תכנית ההתייעלות ובהם קיצוצים נרחבים ואי קבלת עובדים חדשים במקום הפורשים וכמובן קיצוץ משמעותי במספר המועסקים הלא-תקניים.

רק עכשיו מתחיל הסיפור האמיתי...

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page