top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

האם חוזר אבוטבול לזירה-הפוליטית?


הזירה-הפוליטית בזיכרון-יעקב גועשת נוכח השמועות העקשניות בדבר חזרתו האפשרית של אלי אבוטבול לזירה ועל כוונתו להכריז בקרוב כי יתמודד על תפקיד ראש-המועצה בבחירות הקרובות.

הססמוגרף-הפוליטי הראה השבוע שיאים חדשים ודריכות רבה, נוכח האפשרות לפיה יחזור ראש-המועצה הקודם לזירה ועל רקע זה ראוי להציג מספר תסריטים אפשריים, אם אכן יחליט אבוטבול לחזור להתמודד על תפקידו הקודם:

תסריט-א' ולפיו אכן אבוטבול חוזר להתמודד.

על-פי תסריט זה צפוי מאבק בסגנון 'ראש בראש' בינו לבין זיו דשא ומאיר וענונו, במיוחד נוכח הביקורת החריפה של אבוטבול כלפיהם. חזרתו למאבק תשפיע אולי גם על צחי ברוך, שכבר החל את מסע-הבחירות שלו ומעניין יהיה לראות אם ימשיך במערכה למרות חזרתו של אבוטבול, או שאולי בעקבות כך, יסיר את מועמדותו, בתמורה אולי להבטחה להיות סגן ראש-המועצה.. חזרת אבוטבול תשפיע מן הסתם אולי גם על מועמדים נוספים השוקלים להיכנס למאבק הפוליטי.

אין ספק שאבוטבול כבר בדק 'לאן נושבת הרוח' בקרב הבוחרים ומה סיכוייו אם יחליט להתמודד, אבל הוא לקח אולי גם בחשבון כי יהיה חשוף לביקורת נוקבת נגדו, לא רק מצד הקואליציה המכהנת, אלא גם מצד גורמים נוספים ובהם אותם פעילים שהוגדרו על-ידי מבקר-המדינה בזמנו כ-'חושפי-שחיתות' ומכאן שדרכו לניצחון בבחירות לא תהא מרוחה בדבש.

תסריט-ב' ולפיו אבוטבול נשאר בחוץ.

על-פי תסריט זה, יתנהל המאבק בין זיו דשא לבין צחי ברוך ואולי מועמד/ת נוסף/ת שיתמודדו על התפקיד, אלא שגם במקרה זה, תהא מן הסתם השפעה של אבוטבול על מהלך העניינים ולא מן הנמנע שגם על-פי תסריט זה, ינווט את אוהדיו לכיוון שיבטיח להפיל את זיו דשא מכיסאו.

תסריט-ג ולפיו החרדים יושבים על הגדר

על-פי תסריט זה החרדים, המחזיקים באופן קבוע במפתח להכרעת הבחירות, ימתינו עד הרגע האחרון (כהרגלם) על-הגדר ויחליטו למי להצטרף, בהתאם להחלטתו של אבוטבול אם להיכנס למערכה. במידה שיחליט, אין כמעט ספק שיתמכו בו ובכך יכריעו את הבחירות ואם יחליט להישאר בחוץ, יחליטו מי מוכן לדאוג יותר לאינטרסים שלהם ואליו יצטרפו.

תסריט-ד ולפיו יש מועצה-לעומתית

על-פי תסריט זה , בין שאבוטבול או זיו דשא ינצחו, לא יהיה לאיש מהם רוב להרכבת קואליציה ומכאן שיעמדו בראש 'מועצה לעומתית,' שאינה מאפשרת ניהול רשות-מקומית. תסריט-האימה הזה כבר ריחף מעל ראשו של זיו דשא בבחירות האחרונות, עד שהצטרפו אליו החרדים. האפשרות הזאת, של מועצה-לעומתית, אינה סבירה במקרה שאבוטבול יצטרף למערכה וינצח בה, הודות לתמיכה המובטחת לו מצד החרדים.

עכשיו מצפים בביצה-הפוליטית להחלטתו הסופית של אלי אבוטבול, מה שיעצב את פני מערכת הבחירות הקרובה ואולי אף תקבע את גורלה.

צריך לציין שלפני חודשיים הכחיש אבוטבול באוזנינו את כוונתו להתמודד, אבל השבוע לא השיב לנו כלל על שאלתנו וכל אחד רשאי לפרש זאת כרצונו.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page