top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

70 שנה לרכבת שעברה בזיכרון-יעקב בדרכה לחדרה


השבוע מלאו 70 שנה לנסיעת הרכבת העברית הראשונה מחיפה לחדרה דרך זיכרון-יעקב.

הרכבות שבתו אז במשך שבועיים, בשל הפסקת פעילות בתי-המלאכה המרכזיים של הרכבת שהיו בחיפה, עקב בריחת הפועלים הערבים, תושבי העיר מבתיהם.

קודם לכן, כפי שהתברר בדיעבד, שדדו פועלי-הרכבת הערביים את מחסני הרכבת ונטלו עמהם חלק גדול מהכלים הנחוצים להפעלת הרכבת.

אלא שהפועלים היהודים לא אמרו נואש ופעלו במרץ רב לשקם את הנדרש, עד אשר יצאה הרכבת העברית הראשונה מחיפה בדרכה לחדרה, כשהיא עוצרת בתחנת זיכרון-יעקב.

ברכבת שנשאה בגאווה דגל-עברי, היו פועלים וותיקים וכן פלוגת-מגן מגדוד 'משמר העם'. רק מעטים בחדרה ידעו מראש על בואה הצפוי של הרכבת מחיפה, אולם ככל שקרבה לחדרה כך נפוצה השמועה על הגעתה והמונים קיבלו את פניה בתחנת-הרכבת, שם נערכו בחיפזון שולחנות ארוכים ונערכה מסיבה רבת משתתפים.

הרכבת הזאת ממשיכה לנסוע בין חיפה לחדרה, אבל כבר שנים רבות פוסחת על תחנת זיכרון-יעקב הסגורה...

(התצלום מאתר נוסטלגיה)

#זכרונים #דפיכרמים #זיכרוןיעקב

bottom of page