top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

על זיו דשא להסיר שמו מ'פוסטים' של השנה האחרונה!


היועץ-המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הנחה באחרונה ראשי רשויות-מקומיות המתמודדים על קדנציה נוספת, להסיר כל אזכור מ'פוסטים' שהעלו במהלך מחצית השנה האחרונה מהעמודים הרשמיים ובכלל זה תמונותיהם.

ההנחיה של היועץ-המשפטי מתייחסת אך ורק לראשי רשויות מקומיות המתמודדים בבחירות שיתקיימו ב-30 באוקטובר על קדנציה נוספת ולא על מתמודדים חדשים.

ההנחיה הזאת מחייבת למשל את ראש במועצה-המקומית זיו דשא, להסיר את אזכוריו ותצלומיו מכל ה'פוסטים' שפורסמו באתר הרשמי של המועצה, במהלך השנה האחרונה.

איגוד הרשויות-המקומיות הגיב בזעם על הנחיית היועץ-המשפטי וקרא לבטל את 'ההוראה הדרקונית כלפי ראש-רשות מכהן ואשר חוטאת למטרה לשמה הותקנו הנחיות אלה מלכתחילה, להבטחת שיויוניות בין המתמודדים".

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page